شناسايي موانع نظام بودجه بندي در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

شناسايي موانع نظام بودجه بندي در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

… دانلود …

شناسايي موانع نظام بودجه بندي در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي موانع نظام بودجه بندي در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي موانع نظام بودجه بندي در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي موانع نظام بودجه بندي در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي ايده هاي نوين در علوم مديريت و اقتصاد

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در جهانی که ویژگی بارز آن تغییرات سریع جریان اطلاعات و افزایش رقابت از طریق کاهش موانع تجاری و مبادلات است،نظامهای آموزش عالی به آرامی به سازمانهای واجد الزامات تجاری نیروهای بازارمحور،تبدیل میشوند در آستانهی قرن جدید،نظام های آموزش – عالی تغییرات جدیدی را تجربه میکنند،عدهای این تغییرات را عدم تعادل مینامند،برخی نیز آن را ترکیبی از استقلال و پاسخگویی بیشتر و برخی هم این تغییرات را ناشی از تبدیل کنترلهای درونداد به کنترلهای مربوط به برونداد نامیدهاند.در گذشته محور اساسی ایفاگران نقشهای مالی،دولتها و دانشگاه بودند،امروزه سه مؤلفه:دولت، دانشگاه و بازار عناصر اصلی این مجموعه محسوب میشوند.با توجه به تفاوت ماهیت فعالیت مؤسسات آموزش عالی با سایر دستگاههای دولتی، در این تحقیق شناسایی موانع نظام بودجه بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گرفته است. . با استفاده از روش پرسشنامه افتراق معنایی و آزمونهای مک نمار و من ویتنی مورد بررسی قرار گرفته است .روش پژوهش،توصیفی از نوع پیمایشی است و از آنجاکه اکتشافی به شمار میآید،فاقد فرضیه و دربردارندهی سؤال است.ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که در بین صاحبنظران و کارشناسان بودجه توزیع شده است.برای تجزیه و تحلیل یافتهها از آمار توصیفی و استنتاجی استفاده شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که بیشتر وقت مسئولان دانشگاه « تجزیه و تحلیل یافتهها از آمار توصیفی و استنتاجی استفاده شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که و دانشکدهها صرف چانهزنی، در زمان تخصیص اعتبار و اخذ اعتبارات دریافتی است،چانهزنی بر ای دریافت اعتبار کارشناسان بودجه را به فعالیتهای سیاسی سوق میدهد که چالش رفتاری بهشمار میآید عدم شفافیت و تضاد در قوانین بودجه کشور از جهت اصطلاحات،عبارات و تعدد قوانین مربوط مهمترین مشکل معنایی در نظام بودجهریزی دانشگاه است،دیگر آنکه رعایت نکردن فصل » اصطلاحات،عبارات و تعدد قوانین مربوط کاری در ابلاغ تخصیص بودجههای عمران مهمترین مشکل محیطی آن است،که نظام بودجهریزی دانشگاه با آن مواجه است.مهمترین مشکل نیز عدم تخصیص کامل بودجه است .

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی شناسايي موانع نظام بودجه بندي در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل شناسايي موانع نظام بودجه بندي در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و بررسی کامل هدایت میشوید

شناسايي موانع نظام بودجه بندي در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري