شناسايي موانع اجراي خط مشي عمومي مورد مطالعه: قانون مديريت خدمات کشوري

شناسايي موانع اجراي خط مشي عمومي مورد مطالعه: قانون مديريت خدمات کشوري

… دانلود …

شناسايي موانع اجراي خط مشي عمومي مورد مطالعه: قانون مديريت خدمات کشوري دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي موانع اجراي خط مشي عمومي مورد مطالعه: قانون مديريت خدمات کشوري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي موانع اجراي خط مشي عمومي مورد مطالعه: قانون مديريت خدمات کشوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي موانع اجراي خط مشي عمومي مورد مطالعه: قانون مديريت خدمات کشوري :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي پاراديم هاي نوين مديريت هوشمندي تجاري و سازماني

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

خط مشی می تواند به عنوان مکانیزم سیاسی، مدیریتی، مالی و اداری در نظر گرفته شود که برای رسیدن به اهداف صریح وروشن ترتیب داده شده اند. خط مشی عمومی راهنما و هدایتگر فعالیتهای دولت به سمت و سوی هدف موردنظر است. قانونمدیریت خدمات کشوری نیز به عنوان یک خط مشی عمومی و به عنوان قانون مادر، نظام اداری کشوری را جهت نیل به اهداف هدایت میکند. این قانون با وجود اینکه حدود هشت سال است به تصویب رسیده است هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. به همین جهت؛ پژوهش حاضر موانعی را که در اجرای قانون وجود دارد، بررسی و اولویتبندی نموده و سپس پیشنهاداتی ارائهمینماید. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است و استراتژی حاکم بر آن روش مطالعه موردی است. برای جمعآوری اطلاعات، از مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است و موانع به دست آمده شامل 7 تم اصلی است که عبارتند از: 1.موانع محیطی 2.موانع مدیریتی 3. موانع قانونی 4. موانع انسانی 5. موانع سیستمی 6. موانع مربوط به گروههایهدف 7. موانع ارتباطی

اینک شما با جستجوی عبارت شناسايي موانع اجراي خط مشي عمومي مورد مطالعه: قانون مديريت خدمات کشوري وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
شناسايي موانع اجراي خط مشي عمومي مورد مطالعه: قانون مديريت خدمات کشوري