پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH

… دانلود …

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

هدف

اندازه گیری میزان رضایت زناشویی (از ابعاد مختلف)

روش نمره دهی و تفسیر

این پرسشنامه توسط انریچ در سال به عنوان یک ابزار تحقیقی مهم و معتبر در بررسی های متعددی جهت اندازه گیری رضایت زناشویی، مورد استفاده قرار گرفته است. پاسخ به سوالات به صورت 5 گزینه ای (کاملا موافق، موافق، نه موافق و نه مخالف، مخالف و کاملا مخالف) می باشد. در این پرسشنامه به هر گزینه از 1 تا 5 امتیاز داده می شود و در نهایت پس از پاسخگویی، نمرات با هم جمع نی شوند. تفسیر نمرات حاصل به شرح زیر می باشد

– نمره های کمتر از 30 نشانگر نارضایتی شدید همسران از روابط زناشویی است

– نمره های 30 تا 40 نشانگر عدم رضایت از روابط زناشویی همسران است

– نمره های بین 40 تا 60 نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران است

– نمره های بین 60 تا 70 نشانگر رضایت زیاد همسران از روابط زناشویی است

– نمره های بالاتر از 70 نشانگر رضایت فوق العاده از روابط زناشویی همسران است

9 مقیاس این پرسشنامه به شرح زیر توصیف شده اند

ابعاد شماره سوالات موضوعات شخصیتی 2- 4- 12- 22- ارتباط زناشویی 6- 13- 23- 32- حل تعارض 7- 14- 24- 33- مدیریت مالی 8- 15- 16- 25- فعالیت‌های اوقات فراغت 9- 17- 26- 35 – روابط جنسی 10- 18- 27- 36- ازدواج و فرزندان 11- 19- 28- 37- اقوام و دوستان 20- 29- 31- 38- جهت‌گیری مذهبی 5- 21- 30 – 39-

 

روایی و پایایی

سلیمانیان در پژوهشی تحت عنوان بررسی تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی درباره روایی و اعتبار این پرسشنامه اظهار می دارد؛ ابتدا پرسشنامه ترجمه گردید؛ پس از ترجمه سوالات به رویت متخصصان روانشناسی، نوابی نژاد و نادری رسانده شد و روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در مرحله بعد، ضریب اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 93/0 به دست آمد

 

منبع

ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. 1389

اینک شما با جستجوی پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH وارد صفحه فروش فایل دانلودی پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH