مقاله اولويت بندي اقدامات شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در جهت دستيابي به توسعه پايداربا رويکرد حداقل مربعات جزئي پي ال اس

 مقاله اولويت بندي اقدامات شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در جهت دستيابي به توسعه پايداربا رويکرد حداقل مربعات جزئي پي ال اس

… دانلود …

مقاله اولويت بندي اقدامات شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در جهت دستيابي به توسعه پايداربا رويکرد حداقل مربعات جزئي پي ال اس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اولويت بندي اقدامات شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در جهت دستيابي به توسعه پايداربا رويکرد حداقل مربعات جزئي پي ال اس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اولويت بندي اقدامات شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در جهت دستيابي به توسعه پايداربا رويکرد حداقل مربعات جزئي پي ال اس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اولويت بندي اقدامات شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در جهت دستيابي به توسعه پايداربا رويکرد حداقل مربعات جزئي پي ال اس :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
سپیده معینی فرد – کارشناس ارشد ام بی ای استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
بیتا هرزندی – کارشناس ارشد ام بی ای استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:
اقدامات شهرکهای صنعتی منجربه هماهنگی اهداف گروههای مختلف مدیران ارشد و بنگاههای توسعه اقتصادی،برنامهریزان توسعه شهری، دستیابی به توسعه پایدار و اهداف زیستمحیطی میشود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی والویتبندی این اقدامات دردستیابی به شاخصهای توسعه پایدار تنظیم شدهاست. مطالعه ادبیات و نظرات خبرگان نشانمی- دهدکه بعد حمایتی، مدیریت و زیرساخت بترتیب اقدامات موثر بهسمت توسعه پایدار بشمار میآیند، الویتبندی شاخصها ازطریق معادلات ساختاری ونرمافزار پیالاس مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاست. نتایج نشان میدهد بین اقدامات شهرکهای صنعتی و توسعه پایدار رابطه معناداری وجود دارد، همچنین روابط متغیرهای مستقیم مدل، معنادار بوده و با انجام پیشنهادات ، میتوان صنایع را بهسمت توسعه پایدار سوق داد.

با سلام،محصول دانلودی مقاله اولويت بندي اقدامات شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در جهت دستيابي به توسعه پايداربا رويکرد حداقل مربعات جزئي پي ال اس آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله اولويت بندي اقدامات شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در جهت دستيابي به توسعه پايداربا رويکرد حداقل مربعات جزئي پي ال اس و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله اولويت بندي اقدامات شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در جهت دستيابي به توسعه پايداربا رويکرد حداقل مربعات جزئي پي ال اس