مقاله بررسي تهديدات پيش روي سامانههاي آبي و چگونگي مقابله با آنها

 مقاله بررسي تهديدات پيش روي سامانههاي آبي و چگونگي مقابله با آنها

… دانلود …

مقاله بررسي تهديدات پيش روي سامانههاي آبي و چگونگي مقابله با آنها دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تهديدات پيش روي سامانههاي آبي و چگونگي مقابله با آنها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تهديدات پيش روي سامانههاي آبي و چگونگي مقابله با آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تهديدات پيش روي سامانههاي آبي و چگونگي مقابله با آنها :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
سیده سعیده شرافت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه فردوسی مشهد
کامران داوری – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
وضعیت آب یکی از شاخصهای تعیینکننده وضعیت زندگی در هر شهر میباشد. چنانکه اگر مدیریت بخش آب ضعیف باشد،موارد زیادی همچون سلامت عمومی، امنیت، اقتصاد، و محیط زیست را تحتالشعاع قرار میدهد. بخش آب بر این باور است کهوقوع تهدیداتی همچون سیل، زلزله و حتی آلودگیهای احتمالی، قابل مدیریت میباشد؛ ولی مخاطرات و تهدیدات انسانی نظیر جنگ، بهدلیل پیامدهای سنگینی که بهدنبال دارند، نیازمند توجه بیشتری میباشند. روشهای تحلیل ریسک تهدیدات انسانی،گامهایی مشابه با مخاطرات طبیعی دارند؛ و تفاوتهای آنها در ماهیت تهدیدات و سامانههای حفاظتی میباشد. بررسی امنیت و آمادگی در برابر بلایا ، هر دو نیازمند نوعی تعامل برای مدیریت یکپارچه ریسک میباشند. خدمات بخش آب، نیازمند سامانههایی امن و قابل اعتماد میباشد. یک سامانهی امن، از مخاطرات، آسیبها و همچنین ریسک تلفات در امانبوده، و در صورت اجرای استانداردهای موجود، میتواند در مواجهه با تهدیدات، اعتمادپذیری بالایی داشته باشد. برنامهریزی بهمنظور ایجاد سامانههایی امن و قابل اعتماد در مواجهه با تهدیدات، رسیدگی به مباحث مرتبط با ریسک و یا احتمال وقوع رخدادها و پیامدهای آنها توسط مدیران امری ضروری بوده و لزوم تدوین برنامههای مدیریت ریسک، شامل شناسایی ریسک،تحلیل، کاهش و کنترل آنها احساس میگردد. تحلیل ریسک نیز شامل ارزیابی آسیبپذیری، تحلیل اعتمادپذیری و چگونگی بهرهبرداری از سامانهها در شرایط غیرمعمول بوده و ریسک پایین، به معنای امنیت و ایمنی بالای یک سامانه میباشد. در اینمقاله، با تعریف و طبقهبندی مخاطرات، بیان احتمال وقوع و پیامد آنها، ضمن بیان مفهوم آسیبپذیری سامانهها، اهداف و مراحل تحلیل و همچنین گامهای مورد نیاز در مدیریت بحران یک سامانهی آب، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در جهت مدیریت و تحلیل ریسک و همچنین کاهش آن ارائه میگردد

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي تهديدات پيش روي سامانههاي آبي و چگونگي مقابله با آنها آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي تهديدات پيش روي سامانههاي آبي و چگونگي مقابله با آنها هدایت میشوید
مقاله بررسي تهديدات پيش روي سامانههاي آبي و چگونگي مقابله با آنها