مقاله بررسي ميزان واکنش پذيري آلاينده هاي ميکروبي با آب و جداره ي لوله هاي شبکه هاي توزيع آب شهريدر تزريق هاي عمدي آلاينده ها درون شبکه

 مقاله بررسي ميزان واکنش پذيري آلاينده هاي ميکروبي با آب و جداره ي لوله هاي شبکه هاي توزيع آب شهريدر تزريق هاي عمدي آلاينده ها درون شبکه

… دانلود …

مقاله بررسي ميزان واکنش پذيري آلاينده هاي ميکروبي با آب و جداره ي لوله هاي شبکه هاي توزيع آب شهريدر تزريق هاي عمدي آلاينده ها درون شبکه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ميزان واکنش پذيري آلاينده هاي ميکروبي با آب و جداره ي لوله هاي شبکه هاي توزيع آب شهريدر تزريق هاي عمدي آلاينده ها درون شبکه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ميزان واکنش پذيري آلاينده هاي ميکروبي با آب و جداره ي لوله هاي شبکه هاي توزيع آب شهريدر تزريق هاي عمدي آلاينده ها درون شبکه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ميزان واکنش پذيري آلاينده هاي ميکروبي با آب و جداره ي لوله هاي شبکه هاي توزيع آب شهريدر تزريق هاي عمدي آلاينده ها درون شبکه :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
محمدهادی افشار – دانشیاردانشکدهیمهندسیعمران، دانشگاهعلم و صنعت ایران
مهدی رحیمی فریمانی – دانشجویکارشناسی ارشدمهندسی آب، دانشکدهیمهندسیعمران، دانشگاهعلم و صنعت ایران

چکیده:
استفادهی بالقوه از عوامل میکروبی (بیولوژیکی) برای مقاصد تروریستی برای برنامهریزان نظامی، دولتی و مدنی و نیز نهادهای سلامت عمومی یک نگرانی اولویتدار به شمار میرود. سلاحهای بیولوژیکی از این بابت خطرات ویژه دارند که ممکن است مابلافاصله متوجه نشویم که موردحملهقرارگرفتهایم و این به عامل عفونی اجازهی گسترش میدهد. علاوه بر این میتوان از آنها هم علیه انسان و هم حیوانات و غلات استفاده نمود و این باعث میشود که حملهی بیولوژیک علاوه بر تبعات جانی، تبعاتاقتصادی نیز در پی داشته باشد. سلاحهای بیولوژیک بهطور بالقوه خطرناکترین سلاحها در جهان محسوب شده و حفاظت درمقابل آنها از موارد دیگر مشکلتر است. در این میان نقش مهم و ارتباط تنگاتنگ شریانهای حیاتی در فرآیند مدیریت جامع بحران شهری و تأثیرات اقتصادی آنها بر حساسیت این موضوع میافزاید. همچنین آسیبپذیر بودن شریانهای حیاتیازجملهشبکههای توزیع آب شهری، موجب فلج شدن امدادرسانی در زمان بحران و خسارات جبرانناپذیر میگردد. برای آمادگی هرچه بیشتر در مواقع بحرانی، شناسایی نقاط قوت و تقویت نقاط ضعف، جزء ارکان حیاتی چرخهی مدیریت بحران است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از نرمافزار EPANET به بررسی میزان آسیبپذیری شبکههای ابرسانیشهری در برابر تزریقعمدی آلایندههای میکروبی در طی یک فرایند تروریستی که امری دور از انتظار نیست، پرداخته شود و فرایند تزریق آلایندهها که باعث به وجود آمدن بیماریها است، شبیهسازی گردد و میزان واکنشپذیری این آلایندهها با آب و جدارهی لولههای شبکههای توزیع بررسی شود.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله بررسي ميزان واکنش پذيري آلاينده هاي ميکروبي با آب و جداره ي لوله هاي شبکه هاي توزيع آب شهريدر تزريق هاي عمدي آلاينده ها درون شبکه با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله بررسي ميزان واکنش پذيري آلاينده هاي ميکروبي با آب و جداره ي لوله هاي شبکه هاي توزيع آب شهريدر تزريق هاي عمدي آلاينده ها درون شبکه دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.