مقاله تاثير تداخل کانوپي سوروف و مصرف کود نيتروژن بر درصد نيتروژن برگ وساقه لوبيا قرمز در مراحل مختلف رشد

 مقاله تاثير تداخل کانوپي سوروف و مصرف کود نيتروژن بر درصد نيتروژن برگ وساقه لوبيا قرمز در مراحل مختلف رشد

… دانلود …

مقاله تاثير تداخل کانوپي سوروف و مصرف کود نيتروژن بر درصد نيتروژن برگ وساقه لوبيا قرمز در مراحل مختلف رشد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير تداخل کانوپي سوروف و مصرف کود نيتروژن بر درصد نيتروژن برگ وساقه لوبيا قرمز در مراحل مختلف رشد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير تداخل کانوپي سوروف و مصرف کود نيتروژن بر درصد نيتروژن برگ وساقه لوبيا قرمز در مراحل مختلف رشد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير تداخل کانوپي سوروف و مصرف کود نيتروژن بر درصد نيتروژن برگ وساقه لوبيا قرمز در مراحل مختلف رشد :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
پگاه شیخی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
خسرو محمدی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
سیدفرهاد صابرعلی – دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

چکیده:
این تحقیق به صورت یک ازمایش مزرعه ای درمزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی سنندج درسال 1392 انجام گرفت ازمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درچهارسطح کوددهی نیتروژن اوره شامل عدم کوددهی 50و100و200 درصد نیاز به درصد نیاز کودی گیاه به عنوان سطوح عامل اصلی و سه تراکم مختلف سوروف شامل صفر شاهد و2کمترین تداخل و20بیشترین تداخل بوته درمترردیف به عنوان سطوح عامل فرعی تعیین شد نتایج نشان داد حداکثر و حداقل غلظت نیتروژن ذخیره شده دربرگ لوبیا درطی مراحل مختلف رشد به ترتیب درشرایط عدم حضور علف هرز و بیتشرین تراکم علف هرز بدست آمد همچنین اثرکوددهی برغلظت نیتروژن برگ لوبیا تامیزان مصرف 100کیلوگرم کود افزایش پیدا کرده و با مصرف بیشتر کود کاهش پیدا کرد اثرتراکم علف هرز ونیتروژن برغلظت نیتروژن ساقه لوبیا درهیچ یک ازمراحل رشدی معنی دارنشد

با سلام،محصول دانلودی مقاله تاثير تداخل کانوپي سوروف و مصرف کود نيتروژن بر درصد نيتروژن برگ وساقه لوبيا قرمز در مراحل مختلف رشد آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله تاثير تداخل کانوپي سوروف و مصرف کود نيتروژن بر درصد نيتروژن برگ وساقه لوبيا قرمز در مراحل مختلف رشد و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله تاثير تداخل کانوپي سوروف و مصرف کود نيتروژن بر درصد نيتروژن برگ وساقه لوبيا قرمز در مراحل مختلف رشد