مقاله آسيب شناسي عدم کاربست يافته هاي پژوهش در آموزش وپرورش اصفهان

 مقاله آسيب شناسي عدم کاربست يافته هاي پژوهش در آموزش وپرورش اصفهان

… دانلود …

مقاله آسيب شناسي عدم کاربست يافته هاي پژوهش در آموزش وپرورش اصفهان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آسيب شناسي عدم کاربست يافته هاي پژوهش در آموزش وپرورش اصفهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آسيب شناسي عدم کاربست يافته هاي پژوهش در آموزش وپرورش اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آسيب شناسي عدم کاربست يافته هاي پژوهش در آموزش وپرورش اصفهان :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
مهردخت نصر اصفهانی – کارشناس ارشد تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

چکیده:
هدف این پژوهش آسیب شناسی عدم کاربست یافته های پژوهشی در آموزش وپرورش اصفهان در یک دوره سه ساله (1384-1381) بوده است .روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بوده ونمونه آماری شامل 80 نفر از مسئولین ، کارشناسان و مجریان طرح های پژوهشیآموزش وپرورش اصفهان بوده است که بصورت تصادفی انتخاب شدند . جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش پیرامون آسیب هایموجود در مراحل انتخاب موضوع، اجرای پژوهش ،تولید دانش، اشاعه یافته ها و کاربست یافته ها که مورد نظر این پژوهش بوده است ،پرسشنامه محقق ساخته ای بصورت بسته پاسخ و با استفاده از طیف لیکرت طراحی شد، که توسط گروه نمونه تکمیل گردید . در اینپژوهش جهت سنجش روایی از روایی محتوایی و صوری استفاده شد.برای این منظور پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور وتعدادی از متخصصین قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش به منظور تعیین پایایی ابزارپژوهش از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است. شاخص پایایی کل مقیاس در این تحقیق 0/81 به دست آمد.نتایج تحقیقات نشان داد که آسیب های موجود در کلیه مراحل مورد نظر ذکر شده ،شامل انتخاب موضوع ، اجرای پژوهش،تولید دانش، اشاعه یافته ها وکاربست یافته ها توسط گروه نمونه بالاتر ازسطح متوسط بوده است . همچنین در بین پنج مرحله مورد نظر بیشترین آسیب ها در مرحلهکاربست یافته ها و کمترین آن در مرحله انجام تحقیق بوده است .بر اساس یافته های بدست آمده وخصوصاٌ مرحله کاربست یافته هاپیشنهاداتی کاربردی جهت رفع موانع موجود و نقاط ضعف نیز ارائه گردیده است.

با سلام،محصول دانلودی مقاله آسيب شناسي عدم کاربست يافته هاي پژوهش در آموزش وپرورش اصفهان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله آسيب شناسي عدم کاربست يافته هاي پژوهش در آموزش وپرورش اصفهان هدایت میشوید
مقاله آسيب شناسي عدم کاربست يافته هاي پژوهش در آموزش وپرورش اصفهان