مقاله بررسي تاثير توريسم ورزشي بر سطح اشتغال و درآمد شهري (محدوده مورد مطالعه،شهرستان آستارادر سال 1393)

 مقاله بررسي تاثير توريسم ورزشي بر سطح اشتغال و درآمد شهري (محدوده مورد مطالعه،شهرستان آستارادر سال 1393)

… دانلود …

مقاله بررسي تاثير توريسم ورزشي بر سطح اشتغال و درآمد شهري (محدوده مورد مطالعه،شهرستان آستارادر سال 1393) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تاثير توريسم ورزشي بر سطح اشتغال و درآمد شهري (محدوده مورد مطالعه،شهرستان آستارادر سال 1393) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير توريسم ورزشي بر سطح اشتغال و درآمد شهري (محدوده مورد مطالعه،شهرستان آستارادر سال 1393)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير توريسم ورزشي بر سطح اشتغال و درآمد شهري (محدوده مورد مطالعه،شهرستان آستارادر سال 1393) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
سمانه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور اصفهان
نیلوفرسادات دادخواه – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور اصفهان
منیره سادات روستازاده – کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه اصفهان

چکیده:
امروزه گردشگری ورزشی یکی از صنعت های بزرگ در جذب گردشگران داخلی و خارجی و کسب درآمدهای ارزی می باشد و زمینه را برای توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا فراهم نموده است. متاسفانه کشور ایران با وجود داشتن توانمندی های طبیعی و اقلیمی بی بدیل خود نتوانسته در بخش توریسم ورزشی به جایگاه خود دست بیابد. در این پژوهش به بررسی تأثیر توریسم ورزشی و افزایش درآمد، اشتغال و اثرات اقتصادی آن در شهرستان آستارا پرداخته ایم. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد، که جهت گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. روش ما پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته با 20 سوال با طیف درجه بندی لیکرت بوده که روایی آن توسط اساتید دانشگاه اصفهان و پایایی آن از طریق انجام یک پیش آزمون با تعداد 30 پرسشنامه در خارجاز محدوده مورد مطالعه و با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ (0/831) مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 271 نفر از گردشگران و مسئولین بخش گردشگری و کارمندان اداره تربیت بدنی شهرستان آستارا در سال 1393 بوده است. و پس از گردآوری داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آزمون استنباطی استفاده شد. پس از تحلیل داده ها نتایج پژوهش این چنین نشان داد که بین توریسم ورزشی و افزایش اشتغال و درآمد مردم شهرستان آستارا ارتباط معناداری وجود دارد. و توریسم ورزشی می تواند در افزایش اشتغال ودرآمد و بهبود اوضاع اقتصادی نقش به سزایی داشته باشد.

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي تاثير توريسم ورزشي بر سطح اشتغال و درآمد شهري (محدوده مورد مطالعه،شهرستان آستارادر سال 1393) آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي تاثير توريسم ورزشي بر سطح اشتغال و درآمد شهري (محدوده مورد مطالعه،شهرستان آستارادر سال 1393) هدایت میشوید
مقاله بررسي تاثير توريسم ورزشي بر سطح اشتغال و درآمد شهري (محدوده مورد مطالعه،شهرستان آستارادر سال 1393)