مقاله حذف دي اکسيدکربن از جريان گاز دودکش با استفاده از جاذب هيبريديMIL-53 (Al) / GNP

 مقاله حذف دي اکسيدکربن از جريان گاز دودکش با استفاده از جاذب هيبريديMIL-53 (Al) / GNP

… دانلود …

مقاله حذف دي اکسيدکربن از جريان گاز دودکش با استفاده از جاذب هيبريديMIL-53 (Al) / GNP دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حذف دي اکسيدکربن از جريان گاز دودکش با استفاده از جاذب هيبريديMIL-53 (Al) / GNP کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حذف دي اکسيدکربن از جريان گاز دودکش با استفاده از جاذب هيبريديMIL-53 (Al) / GNP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حذف دي اکسيدکربن از جريان گاز دودکش با استفاده از جاذب هيبريديMIL-53 (Al) / GNP :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
سینا پور ابراهیمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمد کاظمینی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
انسیه گنجی باباخانی – عضو هیئت علمی پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت
آرمین طاهری – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:
دراین مقاله حذف دی اکسید کربن ازگازدودکش بااستفاده ازروش جذب سطحی و به صورت تجربی مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور ابتدا ساخت جاذب هیبریدی 153 A / GNP-MIL به روش حلال ترکیبی دردستورکارقرارداده شد سپس ویژگیهای ساختاری جاذبهای ساخته شده توسط انالیزهای پراش اشعه ایکس X-ray diffraction ایزوترم های جذب – واجذب نیتروژن BET-BJH و تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM مورد مطالعه واقع شد درنهایت به منظور ارزیابی عملکرد جاذبهای ساخته شده درفرایند جذب سطحی دی اکسید کربن ازگازدودکش ازروش حجم سنجی استفاده شد نتایج حاصل حاکی از28درصد افزایش درظرفیت جذب سطحی با افزودن 5درصد وزنی ازنانوصفحات گرافن به ساختارداخلی شبکه آلی – فلزی MIL-53 (Al) بود بهبود عملکردشبکه آلی – فلزی MIL-53 (Al) درفرایند جذب سطحی دی اکسید کربن ازگازدودکش را میتوان به تاثیر مستقیم افزودن نانوصفحات گرافن برروی افزایش مساحت سطح ویژه وحجم آزاد حفرات داخلی شبکه نسبت داد

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله حذف دي اکسيدکربن از جريان گاز دودکش با استفاده از جاذب هيبريديMIL-53 (Al) / GNP وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله حذف دي اکسيدکربن از جريان گاز دودکش با استفاده از جاذب هيبريديMIL-53 (Al) / GNP