مقاله کرديريت با ساختار ماکل چرخشي شعاعي ششتايي در شيستهاي نئوپروتروزوئيک بالايي کامبرين پاييني در جنوبغربي زنجان، شمالغرب ايران

 مقاله کرديريت با ساختار ماکل چرخشي شعاعي ششتايي در شيستهاي نئوپروتروزوئيک بالايي کامبرين پاييني در جنوبغربي زنجان، شمالغرب ايران

… دانلود …

مقاله کرديريت با ساختار ماکل چرخشي شعاعي ششتايي در شيستهاي نئوپروتروزوئيک بالايي کامبرين پاييني در جنوبغربي زنجان، شمالغرب ايران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کرديريت با ساختار ماکل چرخشي شعاعي ششتايي در شيستهاي نئوپروتروزوئيک بالايي کامبرين پاييني در جنوبغربي زنجان، شمالغرب ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کرديريت با ساختار ماکل چرخشي شعاعي ششتايي در شيستهاي نئوپروتروزوئيک بالايي کامبرين پاييني در جنوبغربي زنجان، شمالغرب ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کرديريت با ساختار ماکل چرخشي شعاعي ششتايي در شيستهاي نئوپروتروزوئيک بالايي کامبرين پاييني در جنوبغربي زنجان، شمالغرب ايران :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
اکرم اشرفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان،
جواد ایزدیار – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان،

چکیده:
در جنوبغربی زنجان واقع در شمالغربی ایران، مجموعهای از سنگهای دگرگونی شامل کلریتشیست و میکاشیت با میان لایههایی از کوارتزشیست وکوارتزیت با سن نئوپروترزوئیکبالایی کامبرینپایینی رخنمون دارند. نفوذ توده مونزونیتی خرمدرق با سن ترشیاری درون شیستها موجب تشکیل – پورفیروبلاستهای ششوجهی کردیریت با ماکل چرخشی شعاعی ششتایی شده است. کردیریتهای ششوجهی از شش بخش یا سه زوج بخش نوری تشکیل شدهاند. در بررسیهای سنگنگاشتی با قطبشهای عمود بر هم، تمام بخشها ناهمسانگرد بوده و ویژگیهای نوری آنها از قبیل موقعیت خاموشی و جهتهای نوری نسبت به مرز بین ماکلها تقریباً متقارن است. این ساختار میتواند بر اساس برش عمود بر محور درجه شش چرخشی منطبق بر محور Z بلورشناسی در یک بلور ششگوش دوهرمی تفسیر شود که در آن سطوح با شاخصهای میلری (01-10) ( ، (1-010 ، (1-100) ، (011-0) ، (101-0) و (11-00) دارای مشخصات نوری یکسانی میباشند. عدم وجود ساختار ماکل نوری درونبخشی و همچنین مرز صاف بین بخشهای ماکلی نشانگر این است که این ساختار توسط رشد کردیریت راستگوشهی دمای پایین بر روی سطوح منشوری ایندیالیت ششگوشهی اولیه ایجاد شده است

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله کرديريت با ساختار ماکل چرخشي شعاعي ششتايي در شيستهاي نئوپروتروزوئيک بالايي کامبرين پاييني در جنوبغربي زنجان، شمالغرب ايران وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله کرديريت با ساختار ماکل چرخشي شعاعي ششتايي در شيستهاي نئوپروتروزوئيک بالايي کامبرين پاييني در جنوبغربي زنجان، شمالغرب ايران