مقاله عملکرد کاهوپيچ اهوازي Lactuca.sativa در کشت گلخانه اي تحت تيمارهاي دور آبياري و سطوح آبياري مختلف(مطالعه موردي در اقليم اهواز).

 مقاله عملکرد کاهوپيچ اهوازي Lactuca.sativa در کشت گلخانه اي تحت تيمارهاي دور آبياري و سطوح آبياري مختلف(مطالعه موردي در اقليم اهواز).

… دانلود …

مقاله عملکرد کاهوپيچ اهوازي Lactuca.sativa در کشت گلخانه اي تحت تيمارهاي دور آبياري و سطوح آبياري مختلف(مطالعه موردي در اقليم اهواز). دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عملکرد کاهوپيچ اهوازي Lactuca.sativa در کشت گلخانه اي تحت تيمارهاي دور آبياري و سطوح آبياري مختلف(مطالعه موردي در اقليم اهواز). کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عملکرد کاهوپيچ اهوازي Lactuca.sativa در کشت گلخانه اي تحت تيمارهاي دور آبياري و سطوح آبياري مختلف(مطالعه موردي در اقليم اهواز).،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عملکرد کاهوپيچ اهوازي Lactuca.sativa در کشت گلخانه اي تحت تيمارهاي دور آبياري و سطوح آبياري مختلف(مطالعه موردي در اقليم اهواز). :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
علیرضا هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز.
عبدالرحیم هوشمند – دانشیار و عضو هیات علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز.
سعید برومندنسب – استاد تمام و عضو هیات علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز.
ناصر عالم زاده انصاری – دانشیار و عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده:
کاهوپیچ اهوازی(اصلاح شده) با نام علمیLactuca SativaواریتهRomaine یا Cos یکی از بیشترین عملکردها را در بین تیپ های مختلف کاهو در کشور دارا می باشد. روش آماری پژوهش مذکور طرح فاکتوریل درقالب بلوک های کامل تصادفی می باشد که در آن فاکتور اصلی دور آبیاری شاملA1 و 2 A 1 روز و 2 روز) وفاکتور فرعی سطوح آبیاری می باشد که شاملB1 و 2 B 100 درصد نیاز آبی و 80 درصد نیاز آبی گیاه) می باشد.این آزمایش در 4 تکرار انجام گردید.برای این پژوهش تعداد 4 سکو در گلخانه اختصاص داده شده است.برای آبیاری محصول از آبیاری قطره ای با نوار تیپ دریپ دار،با فاصله قطره چکان 20 سانتیمتر و قطر 20 میلیمتر استفاده شد. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته،تعداد برگ،وزن تر گیاه،بیوماس(وزن خشک) گیاه،طول ساقه،وزنخشک ساقه،وزن خشک برگ و کارایی مصرف آب اندازه گیری و بررسی شد.نتایج نشان داد که تمام صفات مربوط به عملکرد کاهو تحت شرایط دور و سطوح مختلف آبیاری اختلاف معنی داری نداشته و تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند.کاهش میزان آب آبیاری سبب افزایش معنی دار کارایی مصرف آب در سطح 5 درصد شد. اثر متقابل تیمارها بر کارایی مصرف آب هم معنی دار بود و تیمارهای 16/89 A1B1 کیلوگرم بر متر مکعب )و 17/17 A2B1کیلوگرم بر متر مکعب) در یک گروه و تیمار 25/02 A2B2 کیلوگرم بر متر مکعب) نیز در گروه دیگری از نظرمعنی داری قرارگرفتند و تیمار19/98 A1B2 کیلوگرم بر متر مکعب) بین دو گروه مشترک بود

اینک شما با جستجوی مقاله عملکرد کاهوپيچ اهوازي Lactuca.sativa در کشت گلخانه اي تحت تيمارهاي دور آبياري و سطوح آبياري مختلف(مطالعه موردي در اقليم اهواز). وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله عملکرد کاهوپيچ اهوازي Lactuca.sativa در کشت گلخانه اي تحت تيمارهاي دور آبياري و سطوح آبياري مختلف(مطالعه موردي در اقليم اهواز). شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله عملکرد کاهوپيچ اهوازي Lactuca.sativa در کشت گلخانه اي تحت تيمارهاي دور آبياري و سطوح آبياري مختلف(مطالعه موردي در اقليم اهواز).