مقاله ارزيابي اثرات مثبت و منفي بلندمرتبه سازي با توجه به اهداف توسعه پايدار شهري نمونه موردي:منطقه 9شهر مشهد

 مقاله ارزيابي اثرات مثبت و منفي بلندمرتبه سازي با توجه به اهداف توسعه پايدار شهري نمونه موردي:منطقه 9شهر مشهد

… دانلود …

مقاله ارزيابي اثرات مثبت و منفي بلندمرتبه سازي با توجه به اهداف توسعه پايدار شهري نمونه موردي:منطقه 9شهر مشهد دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي اثرات مثبت و منفي بلندمرتبه سازي با توجه به اهداف توسعه پايدار شهري نمونه موردي:منطقه 9شهر مشهد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي اثرات مثبت و منفي بلندمرتبه سازي با توجه به اهداف توسعه پايدار شهري نمونه موردي:منطقه 9شهر مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي اثرات مثبت و منفي بلندمرتبه سازي با توجه به اهداف توسعه پايدار شهري نمونه موردي:منطقه 9شهر مشهد :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
محمدرضا مبهوت – عضوهیات علمی دانشگاه خاوران مشهد،دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
فهیمه سروش – دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه خاوران مشهد
سحر رحمانی – دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه خاوران مشهد

چکیده:
در دهه های اخیر کلان شهرها به نحو بی سابقه ای گسترش یافته اند. این گسترش کالبدی در بسیاری از موارد بیش از افزایش جمعیت بوده است؛ ترافیک بالای درون شهری و جدایی بیش از حد محل کار و مسکن، آلودگی های زیست محیطی و توسعه بی رویه شهرها بر روی اراضی زراعی، اتلاف وقت،سوخت و انرژی و; همه مولود گسترش ناموزون شهری است. بلند مرتبهسازی یکی از راهکارهای مناسب در جهت کنترل و توسعه شهرها می باشد کهاز سوی کارشناسان و متخصصین امور شهری همواره مورد تأکید قرار گرفته است و به منظوربهره برداری ازاراضی مرکزشهرودرپی توجه بهاقتصادشهرمطرح گردید.لذادرراستای حل مسائل امروزی وآینده شهر،راهبردشهرفشرده وپروژه های بلندمرتبه سازی میتواند محورتوسعه آتی شهرها قرارگیردو برنامه ریزی مناسب جهت رشد عمودی شهر با توجه به توسعه پایدار شهری، نیز خود موضوع دیگری بوده که از اهمیت دو چندان برخوردار می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی اثرات مثبت و منفی این پدیده درمنطقه 9شهرمشهد)به عنوان دومین کلانشهرکشورکه پایتخت معنوی ایران نیزمی باشد(، پرداخته شود و درانتهادرجهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری راهکارهاوپیشنهاداتی ارائه گردد

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله ارزيابي اثرات مثبت و منفي بلندمرتبه سازي با توجه به اهداف توسعه پايدار شهري نمونه موردي:منطقه 9شهر مشهد با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله ارزيابي اثرات مثبت و منفي بلندمرتبه سازي با توجه به اهداف توسعه پايدار شهري نمونه موردي:منطقه 9شهر مشهد دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.