مقاله تحليلي جغرافيايي برراهکارهاي ساماندهي بافت فرسوده شهردولت آباد

 مقاله تحليلي جغرافيايي برراهکارهاي ساماندهي بافت فرسوده شهردولت آباد

… دانلود …

مقاله تحليلي جغرافيايي برراهکارهاي ساماندهي بافت فرسوده شهردولت آباد دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليلي جغرافيايي برراهکارهاي ساماندهي بافت فرسوده شهردولت آباد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليلي جغرافيايي برراهکارهاي ساماندهي بافت فرسوده شهردولت آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليلي جغرافيايي برراهکارهاي ساماندهي بافت فرسوده شهردولت آباد :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
رضا مختاری ملک آبادی – استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نوراصفهان ایران
مهدی نیکبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نوراصفهان ایران

چکیده:
بافت های فرسوده درانواع گوناگون تاریخی فرسوده حاشیه ای یااسکان های غیررسمی به دلیلفرسودگی و نارسایی های کالبدی کمبود خدمات و زیرساختهای شهری مناسب ازیک سووشرایط نامطلوب زیست محیطی و انواع مسائلاجتماعی – فرهنگی و اقتصادی ازدیگرسوی به شدت نیازمند اقدامات همه جانبه درجهت احیا توسعه و ساماندهی و به عبارت بهتر تجدید حیات شهری می باشند شهردولت آباد به مانند سایرشهرهای ایران با گستره رو به رشدی ازبافت های فرسوده بخصوص دربخش مرکزی و شمال شهرروبه روست و درحدود 40 درصد ازحریم شهری درحیطه بافت فرسوده قراردارد دراین پژوهش سعی شده با دید جغرافیایی مشکلات و مسائل بافت فرسوده شهری دولت آباد مورد تحلیل قرارگیرد روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی وروش تجزیه و تحلیل اطلاعات AHP و استفاده ازتکنیک SWOT می باشد دراین تحقیق معیارهایی ازقبیل میانگین مساحت قطعات عرض معابر ترکم جمعیت کیفیت ابنیه قدمت ابنیه درجه محصوریت تراکم ساخت نوع مصالح مورد استفاده قرارگرفته است نتایج تحقیق نشان میدهد که باتوجه به شاخصهای مورد بررسی فرسودگی درمرکزشهر بیشتر بوده و 398 درصد ازپهنه شهر درفرسودگی درفرسودگی بالا و خیلی بالا قراردارد ومعیارنفوذپذیری باوزن 055 بالاترین وزن را درمیان معیارها و زیرمعیارهای عرض معبر با 025 ودرجه محصوریت با 006 بیشترین وزن را درمیان زیرمعیارها دارا هستند

عنوان محصول دانلودی: مقاله تحليلي جغرافيايي برراهکارهاي ساماندهي بافت فرسوده شهردولت آباد
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله تحليلي جغرافيايي برراهکارهاي ساماندهي بافت فرسوده شهردولت آباد را در ادامه مطلب ببینید
مقاله تحليلي جغرافيايي برراهکارهاي ساماندهي بافت فرسوده شهردولت آباد