مقاله تأثير پرايمينگ بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه بذور زوال يافته کلزا (Brassica napus)

 مقاله تأثير پرايمينگ بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه بذور زوال يافته کلزا (Brassica napus)

… دانلود …

مقاله تأثير پرايمينگ بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه بذور زوال يافته کلزا (Brassica napus) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير پرايمينگ بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه بذور زوال يافته کلزا (Brassica napus) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير پرايمينگ بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه بذور زوال يافته کلزا (Brassica napus)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير پرايمينگ بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه بذور زوال يافته کلزا (Brassica napus) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
علی مرادی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
حمیدرضا بلوچی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بر صفات جوانه زنی بذور زوال یافته کلزا، دو آزمایش جداگانه در دو دمای پرایمینگ 4 و 20 درجه انجام شد. هر آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی (شامل رقم و ترکیب پرایمینگ) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه یاسوج اجرا شد. بذور مورد استفاده شامل ارقام طلایه و یک توده محلی بودند که به مدت 6 سال در شرایط اتاق نگهداری شده بودند. ترکیبات پرایمینگ شامل سالیسیلیک اسید در دو سطح ( 1و 3 میلی مولار)، پلی اتیلن گلیکول (PEG) در دو سطح (4- و 8- بار) ، آب مقطر (هیدروپرایمینگ) و بدون پرایمینگ (شاهد) بود. صفات مورد ارزیابی شامل طول ریشه چه، طول ساقه چه و طول گیاهچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر بود. نتایج نشان دادند در میان تیمارهای استفاده شده در دمای پرایمینگ 4 درجه سانتیگراد، 4PEG – بار و سالیسیلیک اسید یک میلی مولار اثرگذاری بیشتری بر صفات جوانهزنی داشت. این در حالی است که در دمای 20 درجه سانتیگراد پاسخ محدودتر بود و تیمار هیدروپرایمینگ و سالیسیلیک اسید یک میلی مولار بالاترین مقدار را از حیث اغلب شاخصها به خود اختصاص دادند. در این شرایط نیز به نظر میرسد واکنش مناسب بذر کلزا به پرایمینگ در دمای پایین احتمالاً از جذب کنترل شده و طولانیتر آب ناشی میشود که میتواند در ترمیم خسارات غشایی ناشی از زوال بذر کمک نماید. براین مبنا شاید بتوان نتایج حاصل از اسموپرایمینگ با PEG را نیز تفسیر نمود.

عنوان محصول دانلودی: مقاله تأثير پرايمينگ بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه بذور زوال يافته کلزا (Brassica napus)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله تأثير پرايمينگ بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه بذور زوال يافته کلزا (Brassica napus) را در ادامه مطلب ببینید
مقاله تأثير پرايمينگ بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه بذور زوال يافته کلزا (Brassica napus)