مقاله بررسي تأثير تراکم کاشت و رقم براجزاي عملکرد و عملکرد دانه ارقام گندم آبي در منطقه بروجرد

 مقاله بررسي تأثير تراکم کاشت و رقم براجزاي عملکرد و عملکرد دانه ارقام گندم آبي در منطقه بروجرد

… دانلود …

مقاله بررسي تأثير تراکم کاشت و رقم براجزاي عملکرد و عملکرد دانه ارقام گندم آبي در منطقه بروجرد دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تأثير تراکم کاشت و رقم براجزاي عملکرد و عملکرد دانه ارقام گندم آبي در منطقه بروجرد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تأثير تراکم کاشت و رقم براجزاي عملکرد و عملکرد دانه ارقام گندم آبي در منطقه بروجرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تأثير تراکم کاشت و رقم براجزاي عملکرد و عملکرد دانه ارقام گندم آبي در منطقه بروجرد :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

وحید رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شهرام نخجوان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم آبی تحقیقی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 90-89 در منطقه شمال بروجرد اجرا شد. فاکتوراصلی شامل سه رقم گندم آبی (پیشگام، بهار، پارسی) و فاکتور فرعی شامل سه سطح تراکم کاشت( 400و450و 500بذردر متر مربع) بود. نتایج آزمایش نشان داد اثر رقم بر روی صفاتی از قبیل: تعداد سنبله در بوته، تعداد سنبله در متر مربع درسطح احتمال یک درصد معنی دار شد و بر روی صفات تعداد دانه در سنبله و عملکرد در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. تأثیر رقم بر وزن هزار دانه معنی دار نشد. تأثیر تراکم بر کلیه صفات فوق در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. رقم بهار در تراکم 450 با میانگین15/83تن در هکتار، بیشترین عملکرد و رقم پ ارسی در تراکم 500 با میانگین11/09تن در هکتار، کمترین عملکرد را از خود نشان دادند. نتایج حاصل از همبستگی صفات نشان داد بین عملکرد دانه با تعداد سنبله در بوته و تعداد سنبله در مترمربع، در سطح احتمال پنج درصد همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي تأثير تراکم کاشت و رقم براجزاي عملکرد و عملکرد دانه ارقام گندم آبي در منطقه بروجرد آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي تأثير تراکم کاشت و رقم براجزاي عملکرد و عملکرد دانه ارقام گندم آبي در منطقه بروجرد و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله بررسي تأثير تراکم کاشت و رقم براجزاي عملکرد و عملکرد دانه ارقام گندم آبي در منطقه بروجرد