مقاله تاثير روغن مغز بنه، مواد صابوني ناشونده روغن مغز بنه، پيش تيمار اسيدسيتريک و کلريدکلسيم بر ميزان جذب روغن خلال سيبزميني طي فرآيند سرخ کردن عميق در روغن کانولاي بدون آنتيکسيدان

 مقاله تاثير روغن مغز بنه، مواد صابوني ناشونده روغن مغز بنه، پيش تيمار اسيدسيتريک و کلريدکلسيم بر ميزان جذب روغن خلال سيبزميني طي فرآيند سرخ کردن عميق در روغن کانولاي بدون آنتيکسيدان

… دانلود …

مقاله تاثير روغن مغز بنه، مواد صابوني ناشونده روغن مغز بنه، پيش تيمار اسيدسيتريک و کلريدکلسيم بر ميزان جذب روغن خلال سيبزميني طي فرآيند سرخ کردن عميق در روغن کانولاي بدون آنتيکسيدان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير روغن مغز بنه، مواد صابوني ناشونده روغن مغز بنه، پيش تيمار اسيدسيتريک و کلريدکلسيم بر ميزان جذب روغن خلال سيبزميني طي فرآيند سرخ کردن عميق در روغن کانولاي بدون آنتيکسيدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير روغن مغز بنه، مواد صابوني ناشونده روغن مغز بنه، پيش تيمار اسيدسيتريک و کلريدکلسيم بر ميزان جذب روغن خلال سيبزميني طي فرآيند سرخ کردن عميق در روغن کانولاي بدون آنتيکسيدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير روغن مغز بنه، مواد صابوني ناشونده روغن مغز بنه، پيش تيمار اسيدسيتريک و کلريدکلسيم بر ميزان جذب روغن خلال سيبزميني طي فرآيند سرخ کردن عميق در روغن کانولاي بدون آنتيکسيدان :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

دینا السادات موسویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه صنایع غذایی، دامغان، ایران
راضیه نیازمند – گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
پروین شرایعی – بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده:

زمینه و هدفسرخ کردن عمیق، نوعی از فرآیند خشک کردن است که در آن چربی به عنوان محیط انتقال حرارت ایفای نقش میکند و همچنین مسئول ایجاد و انتقال مواد مغذی و عطر و طعم به مواد غذایی میباشد. مقدار روغن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی محصولات سرخ شده عمیق در روغن میباشد. نظر به اهمیت فراوان میزان جذب روغن از دیدگاه تغذیهای، بیماریهای قلبی- عروقی و جنبههای اقتصادی و نیز تمایل رو به افزایش مصرف کنندگان به میان وعدههای غذایی کمکالری، بهینهیابی شرایط فرایند به منظورکاهش میزان جذب روغن ضمن حفظ کیفیت محصول را بیش از پیش ضرروی میسازد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نوع روغن و پیش تیمارهای قبل از سرخ کردن بر میزان کاهش جذب روغن طی فرایند سرخ کردن عمیق است. یافته ها نتایج نشان داد پیش تیمار کردن خلالهای سیبزمینی با غلظتهای مختلف کلریدکلسیم از لحاظ تاثیر بر میزان جذب روغن اختلاف معنیداری با یکدیگر نداشتند 0/05 <P در حالیکه پیش تیمار نمونه های سیبزمینی در محلول اسیدسیتریک 1درصد در مقایسه با غلظت 0/5 درصد جذب روغن را به میزان بیشتری کاهش داد. همچنین نتایج نشان داد که خلالهای سیبزمینی سرخ شده در روغن کانولای حاوی مواد صابونی ناشونده روغن مغز بنه و پیشتیمارشده با کلریدکلسیم کمترین میزان جذب روغن را داشتند. همچنین نتایج حاکی از معنیدار بودن غلظت 0/5 و 1 درصد اسید از لحاظ تاثیر بر میزان جذب روغن سیبزمینی بود 0/05 > P پیش تیمار نمونههای سیب زمینی در محلول اسید 1درصد در مقایسه با اسید 0/5 درصد جذب روغن را به میزان بیشتری کاهش داد. غلظت- های مختلف کلرید کلسیم از لحاظ تاثیر بر میزان جذب روغن اختلاف معنیداری را با یکدیگر نشان ندادند 0/05 < P. نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر حاکی از قابلیت پیش تیمارهای اسید سیتریک یا کلرید کلسیم در کاهش قابل ملاحظه میزان جذب روغن در طی سرخ کردن عمیق سیبزمینی و تولید چیپس کم چرب شوند

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله تاثير روغن مغز بنه، مواد صابوني ناشونده روغن مغز بنه، پيش تيمار اسيدسيتريک و کلريدکلسيم بر ميزان جذب روغن خلال سيبزميني طي فرآيند سرخ کردن عميق در روغن کانولاي بدون آنتيکسيدان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله تاثير روغن مغز بنه، مواد صابوني ناشونده روغن مغز بنه، پيش تيمار اسيدسيتريک و کلريدکلسيم بر ميزان جذب روغن خلال سيبزميني طي فرآيند سرخ کردن عميق در روغن کانولاي بدون آنتيکسيدان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.