مقاله محاسبه ميزان فرسايش و رسوب حوزه آبخيز آزادرود نشتارود با مدل هاي MPSIAC و RUSLEمبتني بر فنآوري سيستم اطلاعات جغرافيائيGIS

 مقاله محاسبه ميزان فرسايش و رسوب حوزه آبخيز آزادرود نشتارود با مدل هاي MPSIAC و RUSLEمبتني بر فنآوري سيستم اطلاعات جغرافيائيGIS

… دانلود …

مقاله محاسبه ميزان فرسايش و رسوب حوزه آبخيز آزادرود نشتارود با مدل هاي MPSIAC و RUSLEمبتني بر فنآوري سيستم اطلاعات جغرافيائيGIS دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله محاسبه ميزان فرسايش و رسوب حوزه آبخيز آزادرود نشتارود با مدل هاي MPSIAC و RUSLEمبتني بر فنآوري سيستم اطلاعات جغرافيائيGIS کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله محاسبه ميزان فرسايش و رسوب حوزه آبخيز آزادرود نشتارود با مدل هاي MPSIAC و RUSLEمبتني بر فنآوري سيستم اطلاعات جغرافيائيGIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله محاسبه ميزان فرسايش و رسوب حوزه آبخيز آزادرود نشتارود با مدل هاي MPSIAC و RUSLEمبتني بر فنآوري سيستم اطلاعات جغرافيائيGIS :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمدرضا جوادی – عضو عیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.
فرشاد میردارهریجانی – کارشناس آبخیزداری سازمان جنگلها -مراتع و آبخیزداری کشور.

چکیده:

آثار سوء پدیده فرسایش و هدررفت خاک در کوتاه مدت ممکن است چندان چشمگیر و محسوس نبا شد، ولی در بلند مدت یکی از عوامل اصلی در کاهش حاصلخیزی خاک ، کاهش محصول، رسوب مواد در آبراهه ها، کانال های آبیاری و رودخانه ها، کاهش ظرفیت مخازن و عمر سدها، وقوع سیل و آلودگی محیط زیست می باشد. این تحقیق با هدف برآورد میزان فرسایش و رسوب حوزه آبخیز آزادرودنشتارود واقع در استان مازندران بامساحتی بالغ بر 22330 هکتارمبتنی بر فن آوری سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS)و مدل های RUSLEوMPSIACانجام گرفته است. در این تحقیق، لایه های مورد نیاز مدلها در محیطGIS و نرم افزارArcHydroتهیه شد و در نهایت با تلفیق لایه های به دست آمده میزان فرسایش در حوزه آبخیز به ترتیب در مدلهایRUSLEوMPSIAC برابر 27 و 38 تن در سال براورد شده است . همچنین مقدار رسوب حوزه آّبخیز در هر دو روش برابر 12 و 15 تن در سال برآورد گردیده است. مقایسه این دو مدل نشان می دهد که روشRUSLEبرای این ح وزه آبخیز با توجه به آزمون مجموع حداقل مربعات میانگینR.S.Sو روشMPSIAC با توجه به آزمون انحراف معیار ، کمتر جهت برآورد رسوب حوضه مناسب تشخیص داده شد

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله محاسبه ميزان فرسايش و رسوب حوزه آبخيز آزادرود نشتارود با مدل هاي MPSIAC و RUSLEمبتني بر فنآوري سيستم اطلاعات جغرافيائيGIS آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله محاسبه ميزان فرسايش و رسوب حوزه آبخيز آزادرود نشتارود با مدل هاي MPSIAC و RUSLEمبتني بر فنآوري سيستم اطلاعات جغرافيائيGIS و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله محاسبه ميزان فرسايش و رسوب حوزه آبخيز آزادرود نشتارود با مدل هاي MPSIAC و RUSLEمبتني بر فنآوري سيستم اطلاعات جغرافيائيGIS