مقاله اثر اسپرميدين و اسپرمين برعمر پس ازبرداشت ميوه هاي پاپاياCarica papaya رقم سربازي درشرايط انباري

 مقاله اثر اسپرميدين و اسپرمين برعمر پس ازبرداشت ميوه هاي پاپاياCarica papaya رقم سربازي درشرايط انباري

… دانلود …

مقاله اثر اسپرميدين و اسپرمين برعمر پس ازبرداشت ميوه هاي پاپاياCarica papaya رقم سربازي درشرايط انباري دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر اسپرميدين و اسپرمين برعمر پس ازبرداشت ميوه هاي پاپاياCarica papaya رقم سربازي درشرايط انباري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر اسپرميدين و اسپرمين برعمر پس ازبرداشت ميوه هاي پاپاياCarica papaya رقم سربازي درشرايط انباري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر اسپرميدين و اسپرمين برعمر پس ازبرداشت ميوه هاي پاپاياCarica papaya رقم سربازي درشرايط انباري :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

فاروق زراعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدرضا قریشی خوراسگانی – استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج
ابراهیم سابکی –

چکیده:

تاثیر غلظت های مختلف اسپرمیدین و اسپرمین برعمر پس از برداشت میوه پاپایا رقم سربازی بررسی شد میوه ها درمحلولهای اسپرمیدین و اسپرمین با غلظت های 0شاهد و 0/5و1و2 میلی مول بهمدت 5 دقیقه غوطه ور شدند هرسه روز یکبار کاهش وزن و درصد پوسیدگی مورد بررسی قرارگرفت و درپایان روز دهم میزان Tssدرصد کاهش وزن و درصد پوسیدگی و PH میوه ها اندازه گیری شد استفاده از اسپرمیدین و اسپرمین بطور معنی داری باعث کاهش درصد پوسیدگی و جلوگیری ازکاهش وزن و میزان PH میوه ها شد بیشترین درصد پوسیدگی و کاهش وزن مربوط به تیمار صفر آب مقطر شاهدو کمترین آن مربوط به تیمار 2 میلی مول بود استفاده از اسپرمیدین و اسپرمین تاثیر معنی داری برPH میوه ها نداشت اگرچه بیشترین مقدار PH مربوط به تیمار آبمقطر و کمترین درصد PH مربوط به تیمار 2 بود

عنوان محصول دانلودی: مقاله اثر اسپرميدين و اسپرمين برعمر پس ازبرداشت ميوه هاي پاپاياCarica papaya رقم سربازي درشرايط انباري
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله اثر اسپرميدين و اسپرمين برعمر پس ازبرداشت ميوه هاي پاپاياCarica papaya رقم سربازي درشرايط انباري را در ادامه مطلب ببینید
مقاله اثر اسپرميدين و اسپرمين برعمر پس ازبرداشت ميوه هاي پاپاياCarica papaya رقم سربازي درشرايط انباري