مقاله بررسي و ارزيابي نفوذپذيري خاک با استفاده از تحليل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردي مراتع شهرستان خوسف)

 مقاله بررسي و ارزيابي نفوذپذيري خاک با استفاده از تحليل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردي مراتع شهرستان خوسف)

… دانلود …

مقاله بررسي و ارزيابي نفوذپذيري خاک با استفاده از تحليل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردي مراتع شهرستان خوسف) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي و ارزيابي نفوذپذيري خاک با استفاده از تحليل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردي مراتع شهرستان خوسف) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي و ارزيابي نفوذپذيري خاک با استفاده از تحليل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردي مراتع شهرستان خوسف)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي و ارزيابي نفوذپذيري خاک با استفاده از تحليل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردي مراتع شهرستان خوسف) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

رضا یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
سلمان زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
محسن پادیاب – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
حسین شکیب – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران

چکیده:

در پایش و ارزیابی مراتع، یکی از عوامل مهم بررسی وضعیت سطح خاک و شاخص‌هایی از قبیل نفوذپذیری، پایداری و چرخه مواد آلی در خاک می‌باشد. در این تحقیق خصوصیاتی از خاک مانند بافت، پایداری در مقابل رطوبت، طبیعیت سطح خاک، پوشش بقایای گیاهی قابل تبدیل به ماده آلی، میکروتوپوگرافی و پوشش لاشبرگ سطح خاک برای ارزیابی وضعت نفوذپذیری در دو رویشگاه، با چرای متوسط و متناسب با ظرفیت مرتع و رویشگاه قرق به همراه هلالی آبگیر مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات سطحی خاک از روش Tongway and Hindley موسوم به تحلیل عملکرد چشم‌انداز (LFA) استفاده شد. بدین منظور تعداد 3 ترانسکت 150 متری به صورت تصادفی در منطقه کلید هر رویشگاه قرار داده شد و فاکتورهای مورد ارزیابی در 10 پلات در طول هر ترانسکت که به صورت تصادفی-سیستماتیک و به فاصله 15 متر از یکدیگر قرار داشتند، اندازه‌گیری شد. پس از برداشت و جمع‌آوری داده‌ها و حصول اطمینان از نرمال بودن آن‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون پارامتری t استیودنت برای دو گروه مستقل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار آماری SPSS انجام گردید. نتایج نشان داد که بین نفوذپذیری خاک دو رویشگاه در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌داری وجود دارد. متوسط نفوذپذیری در رویشگاه با چرای متوسط و با پوشش غالب اسکمبیل (Calligonium sp) و علف شور (Salsola richtri) برابر 86/43 درصد و در رویشگاه قرق به همراه هلالی آبگیر و با پوشش غالب علف شور (Salsola tomentosa) و درمنه دشتی (Artemisia sieberi) برابر 03/59 درصد برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که عملیات قرق به همراه هلالی آبگیر منجر به اصلاح وضعیت مرتع گردیده به طوری که عملیات مذکور نفوذپذیری خاک را حدود 15 درصد افزایش داده و سبب کاهش سرعت و مقدار رواناب شده است.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله بررسي و ارزيابي نفوذپذيري خاک با استفاده از تحليل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردي مراتع شهرستان خوسف) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله بررسي و ارزيابي نفوذپذيري خاک با استفاده از تحليل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردي مراتع شهرستان خوسف)