مقاله بررسي پارامترهاي بيوشيميائي سرم خون اسبچه هاي خزر

 مقاله بررسي پارامترهاي بيوشيميائي سرم خون اسبچه هاي خزر

… دانلود …

مقاله بررسي پارامترهاي بيوشيميائي سرم خون اسبچه هاي خزر دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي پارامترهاي بيوشيميائي سرم خون اسبچه هاي خزر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي پارامترهاي بيوشيميائي سرم خون اسبچه هاي خزر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي پارامترهاي بيوشيميائي سرم خون اسبچه هاي خزر :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

علی شفیعی پور – دانشجوی سال آخر، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جلیل آب شناس – استادیار بخش مامائی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه
مجتبی علی ملائی – دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

هدف از انجام ا ین مطالعه تعیین مقادیر برخی از پارامترها ی بیوشیمیائی سرم خون اسبچه ها ی خزر نر و ماده سالم می باشد . به همین منظور، نمونه سرم خون هفت راس مادیان و سه راس نریان سالم، بالغ با سن پنج تا ده سال که در مرکز پرورش اسب غران بهرامجرد نگهدار ی می شدند، با خونگیری از ورید وداج تهیه گرد ید . مقادیر پروتئین تام، آلبومین، اسید اوریک، آنز یم LDH با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون؛ و مقاد یر BUN ، کرات ینین، ALP ، کلیسم، گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، GOT ، GPT و فسفر با استفاده از کیت من و با کمک دستگاه اتوآنالیزور اتو لب مورد اندازه گیری قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسی این مطالعه به ترتیب برا ی مادیان و نریان به قرار ز یر می باشد : پروتئین تام 7 ± /41 ،6/77 ± /41آلبومین 29 ±/88 ،35 ± 3/39 BUN ( ؛ g/dl ) 3/4 ± /18 ،3/45 ± /17 ، کراتینین،1/61 ± /1 ،1/8 ± /09؛کلسیم 9/8 ± /2 ،9/68 ± /48 ؛ گلوکز110 ± 2/6 ،109 ± 5/2 ؛ کلسترول77 ± 3/53 ،79/5 ± 1/75 ؛ تریگرم در دسی لیتر؛ و1/30 ± /18 ، 1/3 ± /17؛ اسید اوریک 3/92 ± /16 ؛ 4/6 ± /11 ؛ فسفر24/50 ± 3/5 ، 30 ± 7/5 گلیسیرید 25 ± 2/76 GPT ،و 310 ± 29 ALP ، 419 ± 76 ؛ 649 ± 46 LDH ، 500 ± 29 ؛ 270 ± 26 GOT ، 276 ± 17میزان 35 ± 7/5 واحد در لیتر بود . نتایج حاصل از ا ین مطالعه همچنین بیانگر این نکته بود که در فاکتورها ی سرمی فوق تنها میزان GPT دارا ی تغییرات وابسته به جنس بود و بقیه در دو جنس نر و ماده تفاوت آماری معناداری نداشتند . (P<0/05)

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي پارامترهاي بيوشيميائي سرم خون اسبچه هاي خزر آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي پارامترهاي بيوشيميائي سرم خون اسبچه هاي خزر و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسي پارامترهاي بيوشيميائي سرم خون اسبچه هاي خزر