مقاله همبستگي خصوصيات زراعي با عملکرد دانه در گلرنگ در دو رژيم رطوبتي متفاوت

 مقاله همبستگي خصوصيات زراعي با عملکرد دانه در گلرنگ در دو رژيم رطوبتي متفاوت

… دانلود …

مقاله همبستگي خصوصيات زراعي با عملکرد دانه در گلرنگ در دو رژيم رطوبتي متفاوت دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله همبستگي خصوصيات زراعي با عملکرد دانه در گلرنگ در دو رژيم رطوبتي متفاوت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله همبستگي خصوصيات زراعي با عملکرد دانه در گلرنگ در دو رژيم رطوبتي متفاوت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله همبستگي خصوصيات زراعي با عملکرد دانه در گلرنگ در دو رژيم رطوبتي متفاوت :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

رویا حسن نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
مسعود گریوانی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
مرتضی عظیم زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
شهرام محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

جهت تعیین همبستگی برخی صفات با عملکرد و نیز ارتباط آنها با یکدیگر در سال زراعی 86-1385 ، شانزده ژنوتیپ مختلف گلرنگ در قالب طرح کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در دو رژیم رطوبتی در مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان مورد مطالعه قرار گرفتند، پلات های اصلی و فرعی به ترتیب به محیط کشت و ژنوتیپ ها اختصاص یافت و 10 صفت مختلف طی مراحل رشد ارزیابی شدند . نتایج حاصل نشان داد که در شرایط مطلوب رطوبتی وزن بذر در طبق های اولیه و همچنین کل طبق ها، همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دارند در صورتیکه در تنش رطوبتی صفت تعداد روز تا گلدهی همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد نشان داد. طبق نتایج به دست آمده از رگرسیون مرحله ای درشرایط مطلوب رطوبتی صفت طول دوره رویشی و وزن بذر در طبق، و در شرایط تنش پنج صفت تعداد روز تا گلدهی، وزن هزار دانه طبق های اولیه، تعداد کل طبق، وزن هزار دانه در کل طبق ها و طول دوره رویشی وارد مدل شدند . نتایج تجزیه ضرایب مسیر در شرایط مطلوب رطوبتی نشان داد که وزن بذر در طبق اولیه بیشترین تأثیر مستقیم را بر عملکرد دارد و در شرایط تنش به ترتیب وزن ه زار دانه طبق های اولیه، تعداد کل طبق ها و تعداد روز تا جوانه زنی بیشترین اثر مستقیم مثبت را بر عملکرد نشان دادند.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله همبستگي خصوصيات زراعي با عملکرد دانه در گلرنگ در دو رژيم رطوبتي متفاوت وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله همبستگي خصوصيات زراعي با عملکرد دانه در گلرنگ در دو رژيم رطوبتي متفاوت