مقاله بررسي و مقايسه رفتار لرزه‌اي اسکله طراحي شده بر اساس آئين نامه هاي طراحي با رفتار پيش‌بيني شده توسط آئين‌نامه‌هاي مقاوم سازي

 مقاله بررسي و مقايسه رفتار لرزه‌اي اسکله طراحي شده بر اساس آئين نامه هاي طراحي با رفتار پيش‌بيني شده توسط آئين‌نامه‌هاي مقاوم سازي

… دانلود …

مقاله بررسي و مقايسه رفتار لرزه‌اي اسکله طراحي شده بر اساس آئين نامه هاي طراحي با رفتار پيش‌بيني شده توسط آئين‌نامه‌هاي مقاوم سازي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي و مقايسه رفتار لرزه‌اي اسکله طراحي شده بر اساس آئين نامه هاي طراحي با رفتار پيش‌بيني شده توسط آئين‌نامه‌هاي مقاوم سازي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي و مقايسه رفتار لرزه‌اي اسکله طراحي شده بر اساس آئين نامه هاي طراحي با رفتار پيش‌بيني شده توسط آئين‌نامه‌هاي مقاوم سازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي و مقايسه رفتار لرزه‌اي اسکله طراحي شده بر اساس آئين نامه هاي طراحي با رفتار پيش‌بيني شده توسط آئين‌نامه‌هاي مقاوم سازي :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

نگار محرمی گرگری – کارشناس اداره سازه های دریایی و خشکی سازمان بنادر و کشتیرانی
محمد راستی اردکانی – کارشناس اداره سازه های دریایی و خشکی سازمان بنادر و کشتیرانی
محمد شاکری نیا – کارشناس اداره سازه های دریایی و خشکی سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

این تحقیق به مقایسه سطوح عملکرد لرزه ای اسکله طراحی شده توسط آئین نامه های طراحی ایران با سطوح عملکرد پیش بینی شده توسط آئین نامه مقاوم سازی [2] پرداخته است.
اسکله طرح دارای قدمتی بیشتر از 40 سال میباشد که به دلیل نیاز بندر به افزایش سطح بهره برداری و افزایش مبادلات کالا که در نهایت منجر به افزایش ابعاد اسکله گردیده استو بعلت خرابیهای حاصله ناشی ازگذشت زمان و خرابیهای ناشی از جنگ جزء مقوله پروزه هایی که نیازمند تعمیرات اساسی هستند قرار گرفته است.
اسکله مذکور به دلیل افزایش ابعاد و توسعه بهره برداری که در بالا شرح آن داده شده است مطابق آئین نامه های بارگذاری لرزه ای، و نهایتاً بر اساس مباحث نهم ]5[و دهم ]6[ مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه بتن ایران (آبا) ]7[ و پیش نویس آئینسازه های دریایی ایران و بندر سازی ژاپن و آئین نامه پلسازی ایران با توجه بهظرفیت موجود اسکله و انجام آزمایشات مورد نیاز جهت تخمین کیفی و کمی از ظرفیت باربری سازه موجود تحلیل شده است و در نهایت طرح از سوی مشاور پیشنهاد شده است.بگونه ای که طرح موجود کلیه ضوابط و معیارهای آئین نامه های مذبور را برآورد کرده است سپس همین سازه بر اساس رهنمودهای مندرج در آئین نامه مقاوم سازی و با رعایت کلیه محدودیتها و الزامات مجددا مدلسازی و آنالیز شده است و در انتها نتایج آنالیزها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است تا بدین ترتیب رفتار سازه از نقطه نظر عملکرد ،گستردگی کمی و کیفی مفاصل پلاستیک و توزیع برش و جابجایی تعیین گردد.
این مطالعات نشان می‌دهند الگوهای متفاوت بارگذارینتایجی متفاوت را بدست می‌دهند که از نظر کلی کم و بیش مشابه هستند لیکن در جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند.عدم تشکیل مفاصل پلاستیک قابل توجه و در محدوده بعد از سطح عملکرد ایمنی جانی در تیرها و تشکیل مفاصل پلاستیکی درتعداد کمی از شمعها در سطح عملکرد بعد از ایمنی جانی و صرفا تشکیل مفاصل در آستانه تخریب درآنها از دیگر نتایج هستند.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله بررسي و مقايسه رفتار لرزه‌اي اسکله طراحي شده بر اساس آئين نامه هاي طراحي با رفتار پيش‌بيني شده توسط آئين‌نامه‌هاي مقاوم سازي با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله بررسي و مقايسه رفتار لرزه‌اي اسکله طراحي شده بر اساس آئين نامه هاي طراحي با رفتار پيش‌بيني شده توسط آئين‌نامه‌هاي مقاوم سازي دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.