مقاله بررسي تأثير اسيد ساليسيليک بر فعاليت آنزيم‌ها و ترکيبات آنتي اکسيدان ارقام نخود (L. Cicer arietinum) در مواجهه با تنش خشکي

مقاله بررسي تأثير اسيد ساليسيليک بر فعاليت آنزيم‌ها و ترکيبات آنتي اکسيدان ارقام نخود (L. Cicer arietinum) در مواجهه با تنش خشکي

… دانلود …

مقاله بررسي تأثير اسيد ساليسيليک بر فعاليت آنزيم‌ها و ترکيبات آنتي اکسيدان ارقام نخود (L. Cicer arietinum) در مواجهه با تنش خشکي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تأثير اسيد ساليسيليک بر فعاليت آنزيم‌ها و ترکيبات آنتي اکسيدان ارقام نخود (L. Cicer arietinum) در مواجهه با تنش خشکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تأثير اسيد ساليسيليک بر فعاليت آنزيم‌ها و ترکيبات آنتي اکسيدان ارقام نخود (L. Cicer arietinum) در مواجهه با تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تأثير اسيد ساليسيليک بر فعاليت آنزيم‌ها و ترکيبات آنتي اکسيدان ارقام نخود (L. Cicer arietinum) در مواجهه با تنش خشکي :

سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 18

اسید سالیسیلیک (SA) به عنوان یک تنظیم کننده‌ی رشد گیاهی در تخفیف آسیب‌های اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در سلول‌های گیاهی نقش مهمی به عهده دارد. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف SA بر میزان پروتئین‌های محلول، فعالیت عوامل آنتی اکسیدان آنزیمی و غیر آنزیمی شامل آنزیم‌های پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، اسید آسکوربیک و همچنین میزان پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدئید و برخی از صفات فیزیولوژیکی دو رقم نخود شامل جم ( MCC361 ) و کاکا ((MCC414، آزمایشی با سه غلظت SA (صفر، 0/5 و 1 میلی مولار) و دو سطح آبیاری کاهش یافته ( 25% ظرفیت زراعی) و بدون تنش (ظرفیت زراعی کامل)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل شده انجام شد. 15، 25 و 35 روز بعد از کاشت، گیاهان با محلول اسید سالیسیلیک (0/5 و 1 میلی مولار) و آب مقطر (به عنوان شاهد) بر روی برگ‌ها، اسپری شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد در شرایط 25% ظرفیت زراعی، در هر دو ژنوتیپ تنها میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز افزایش پیدا کرد. تنش خشکی پایداری غشاء و کارآیی فتوسیستم II را کاهش داد. SA تنها در ژنوتیپ MCC414 و در شرایط 25% ظرفیت زراعی، باعث افزایش میزان پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدئید شد و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان شامل پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز را در این ژنوتیپ و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز را در هر دو ژنوتیپ MCC414 و MCC361 به صورت معنی داری افزایش داد. SA تأثیر معنی داری بر اسید آسکوربیک نداشت (0/05 P≤). در شرایط 25% ظرفیت زراعی، SA در غلظت‌های 0/5 و 1 میلی مولار توانست موجب بهبود شاخص پایداری غشاء شود و با کاهش فلورسانس کلروفیل، کارآیی فتوسیستم ΙΙ را افزایش دهد.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی مقاله بررسي تأثير اسيد ساليسيليک بر فعاليت آنزيم‌ها و ترکيبات آنتي اکسيدان ارقام نخود (L. Cicer arietinum) در مواجهه با تنش خشکي وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله بررسي تأثير اسيد ساليسيليک بر فعاليت آنزيم‌ها و ترکيبات آنتي اکسيدان ارقام نخود (L. Cicer arietinum) در مواجهه با تنش خشکي شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله بررسي تأثير اسيد ساليسيليک بر فعاليت آنزيم‌ها و ترکيبات آنتي اکسيدان ارقام نخود (L. Cicer arietinum) در مواجهه با تنش خشکي