مقاله رابطه تنيدگي تحصيلي و کمک‌طلبي آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان

مقاله رابطه تنيدگي تحصيلي و کمک‌طلبي آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان

… دانلود …

مقاله رابطه تنيدگي تحصيلي و کمک‌طلبي آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه تنيدگي تحصيلي و کمک‌طلبي آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه تنيدگي تحصيلي و کمک‌طلبي آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه تنيدگي تحصيلي و کمک‌طلبي آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 16

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین تنیدگی تحصیلی و کمک‌طلبی آموزشی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 94-1393 بودند. برای انجام این پژوهش 360 دانش‌آموز (210 دختر و 150 پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه تنیدگی تحصیلی و پرسشنامه کمک‌طلبی آموزشی را تکمیل کردند. همچنین معدل سال گذشته به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در نظر گرفته شد. داده‌ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که میان تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنی‌دار و میان کمک‌طلبی آموزشی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود داشت. همچنین میان تنیدگی تحصیلی و کمک‌طلبی آموزشی رابطه معنی‌داری وجود نداشت (01/0p≤). تنیدگی تحصیلی و کمک‌طلبی آموزشی در یک مدل توانستند 7/13 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند. با توجه به بتای استاندارد سهم تنیدگی تحصیلی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بیشتر از کمک‌طلبی آموزشی بود (28/0-β=). بنابراین پیشنهاد می‌شود معلمان، مدیران و برنامه‌ریزان به نشانه‌های متغیرهای تنیدگی تحصیلی و کمک‌طلبی آموزشی توجه و بر اساس آن برنامه‌های مناسبی را برای بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان طراحی نمایند.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله رابطه تنيدگي تحصيلي و کمک‌طلبي آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله رابطه تنيدگي تحصيلي و کمک‌طلبي آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان