تاثير بازتاب درماني نقاط استرس کف پا بر ميزان اضطراب و پارامترهاي هموديناميک بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي

تاثير بازتاب درماني نقاط استرس کف پا بر ميزان اضطراب و پارامترهاي هموديناميک بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي

… دانلود …

تاثير بازتاب درماني نقاط استرس کف پا بر ميزان اضطراب و پارامترهاي هموديناميک بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير بازتاب درماني نقاط استرس کف پا بر ميزان اضطراب و پارامترهاي هموديناميک بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير بازتاب درماني نقاط استرس کف پا بر ميزان اضطراب و پارامترهاي هموديناميک بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير بازتاب درماني نقاط استرس کف پا بر ميزان اضطراب و پارامترهاي هموديناميک بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پرستاري و مامايي همدان (نسيم دانش)

تعداد صفحات : 11

مقدمه: کاتتریزاسیون قلبی از معتبرترین آزمونهای تشخیصی قلبی است که باعث اضطراب و ترس زیادی در بیماران می شود. سطوح بالای اضطراب می تواند سبب ایجاد تغییراتی در پارامترهای همودینامیک بیماران گردد. بازتاب درمانی نقاط استرس کف پا یکی از روش های طب مکمل است که می تواند در کاهش اضطراب موثر باشد. هدف از مطالعه تاثیر این روش بر میزان اضطراب و پارامترهای همودینامیک بیماران در انتظار کاتتریسم قلبی می باشد. روش کار: مطالعه کارآزمایی بالینی می باشد که بر روی 90 بیمار زن در انتظار کاتتریسم قلبی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان در سال 1393 انجام یافت. نمونه ها به روش تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمون به مدت 20 دقیقه بازتاب درمانی نقاط استرس کف پا انجام شد. در گروه کنترل، مراقبت های معمول را دریافت می کردند. اضطراب با استفاده از پرسشنامه اشپیل برگر و پارامتر های همودینامیک قبل و بعد از مداخله اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده آزمون تی مستقل و از طریق نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل گردیدند. یافته ها: میانگین سنی در گروه آزمون 10.737 ± 56.89 و در گروه کنترل 10.405 ± 59.33 سال بود. میانگین اضطراب بعد از مداخله در گروه آزمون 6.929 ± 34.89 و در گروه کنترل 5.874 ± 36.36 بود که تفاوت معنی داری نشان نداد (p=0.282). بعد از مداخله تعداد نبض، تنفس و فشار خون سیستولیک تفاوت معنی داری را نشان داد (p<0.05). نتیجه گیری:. بازتاب درمانی نقاط استرس کف پا به عنوان یک مداخله غیر دارویی ایمن، موثر در کاهش و تعدیل برخی پارامترهای همودینامیک ناشی از اضطراب قبل از کاتتریسم قلبی موثر است.

كلید واژه: بازتاب درمانی نقاط استرس کف پا، کاتتریسم قلبی، اضطراب، پارامترهای همودینامیک

با سلام،محصول دانلودی تاثير بازتاب درماني نقاط استرس کف پا بر ميزان اضطراب و پارامترهاي هموديناميک بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثير بازتاب درماني نقاط استرس کف پا بر ميزان اضطراب و پارامترهاي هموديناميک بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي هدایت میشوید
تاثير بازتاب درماني نقاط استرس کف پا بر ميزان اضطراب و پارامترهاي هموديناميک بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي