تاثير دوره آموزش تفکر انتقادي بر سبک هاي تصميم گيري و سبک هاي حل مساله

تاثير دوره آموزش تفکر انتقادي بر سبک هاي تصميم گيري و سبک هاي حل مساله

… دانلود …

تاثير دوره آموزش تفکر انتقادي بر سبک هاي تصميم گيري و سبک هاي حل مساله دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير دوره آموزش تفکر انتقادي بر سبک هاي تصميم گيري و سبک هاي حل مساله کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير دوره آموزش تفکر انتقادي بر سبک هاي تصميم گيري و سبک هاي حل مساله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير دوره آموزش تفکر انتقادي بر سبک هاي تصميم گيري و سبک هاي حل مساله :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : راهبردهاي شناختي در يادگيري

تعداد صفحات : 19

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی، بر سبک های حل مساله و سبک های تصمیم گیری دانشجویان بود.روش: جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه های پیام نور شهر تهران در سال تحصیلی 94-95 بودند که از میان آنها 40 دانشجو به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و با طرح پژوهش آزمایشی، از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند (20 دانشجو در گروه آزمایش و 20 دانشجو در گروه کنترل). مداخلات مربوط به آموزش تفکر انتقادی به مدت 12 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای طی دو جلسه در هفته بر روی دانشجویان گروه آزمایش انجام گرفت. ابزارهای مورد استفاده، پرسش نامه سبک حل مساله کسیدی و لانگ (1996) و پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) بود. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از (MANCOVA) تفاوت معنادار بین گروه ها بود. نتایج آزمون تک متغیره نیز حاکی از وجود تفاوت معنادار در هر دو متغیر بود.نتیجه گیری: تفکر انتقادی، ترکیب توانایی های دانشجو و به حداکثر رساندن آن است که به ارتقای نمرات دانشجویان در نمره کل سبک تصمیم گیری و سبک حل مساله منطقی و سبک حل مساله خلاق و اعتمادبه نفس منجر می گردد، بنابراین می توان اذعان داشت که با رشد و پیشرفت سطوح تفکر انتقادی به عنوان توانمندی و قابلیتی اثرگذار بر سبک تصمیم گیری و سبک های حل مساله، می باشد، و سطوح سبک تصمیم گیری کلی و منطقی و سبک حل مساله خلاق و اعتمادبه نفس نیز در دانشجویان ارتقا خواهد یافت. از سویی سبک های حل مساله غیر سازنده اجتنابی و شهودی و از سویی دگر سبک تصمیم گیری اجتنابی و شهودی کاهش یافت.

كلید واژه: تفکر انتقادی، سبک های حل مساله، سبک های تصمیم گیری

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل تاثير دوره آموزش تفکر انتقادي بر سبک هاي تصميم گيري و سبک هاي حل مساله روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

تاثير دوره آموزش تفکر انتقادي بر سبک هاي تصميم گيري و سبک هاي حل مساله