شناسايي و اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ جهت دست يابي به کلاس جهاني با رويکرد ؛CFA/FUZZY AHP مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط شهر شيراز

شناسايي و اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ جهت دست يابي به کلاس جهاني با رويکرد ؛CFA/FUZZY AHP مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط شهر شيراز

… دانلود …

شناسايي و اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ جهت دست يابي به کلاس جهاني با رويکرد ؛CFA/FUZZY AHP مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط شهر شيراز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي و اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ جهت دست يابي به کلاس جهاني با رويکرد ؛CFA/FUZZY AHP مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط شهر شيراز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي و اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ جهت دست يابي به کلاس جهاني با رويکرد ؛CFA/FUZZY AHP مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط شهر شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي و اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ جهت دست يابي به کلاس جهاني با رويکرد ؛CFA/FUZZY AHP مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط شهر شيراز :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي چشم انداز مديريت کلاس جهاني در ايران

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش در سال 1396، با بررسی کلیات و چارچوب کلی ادبیات به تعیین و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها جهت دست یابی به تولید در کلاس جهانی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی توسعه یافته چانگ به اولویت بندیی پرداخته است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای با طیف لیکرت پنج گزینه ای بوده که بین دو گروه کارشناسان صنایع تولیدی کوچک و متوسط و همچنین جهت سنجش روایی بین متخصصان و خبرگان تولید در کلاس جهانی توزیع شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه محاسبه شده که مقدار آن 0/80 بدست آمد. براساس ادبیات تحقیق 7 سازه رهبری و مدیریت تغییر، مدیریت روابط مشتری، استراتژی تولید، سیستم های تولید انعطاف پذیر، تولید سبز، مدیریت کیفیت، ساختار سازمانی بهره ور، شناسایی شد که با اولویت بندی ابعاد 28 بعد، آنها با رویکرد CFA/FUZZY عامل خدمات و پشتیبانی و تقسیم بندی مشتریان در رتبه اول اولویت ها می باشد و همچنینی دیدگاه ماموریت و استراتژی و چشم اندادز رشون به ترتیب اولویت بهای بعدی را به خود اختصاص داده اند.

اینک شما با جستجوی عبارت شناسايي و اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ جهت دست يابي به کلاس جهاني با رويکرد ؛CFA/FUZZY AHP مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط شهر شيراز وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
شناسايي و اولويت بندي عوامل کليدي موفقيت بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ جهت دست يابي به کلاس جهاني با رويکرد ؛CFA/FUZZY AHP مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط شهر شيراز