رابطه متغيرهاي سبک زندگي و الگوهاي تغذيه اي با عزت نفس و شلامت روان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوشطه شهر تهران 1396

رابطه متغيرهاي سبک زندگي و الگوهاي تغذيه اي با عزت نفس و شلامت روان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوشطه شهر تهران 1396

… دانلود …

رابطه متغيرهاي سبک زندگي و الگوهاي تغذيه اي با عزت نفس و شلامت روان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوشطه شهر تهران 1396 دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه متغيرهاي سبک زندگي و الگوهاي تغذيه اي با عزت نفس و شلامت روان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوشطه شهر تهران 1396 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه متغيرهاي سبک زندگي و الگوهاي تغذيه اي با عزت نفس و شلامت روان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوشطه شهر تهران 1396،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه متغيرهاي سبک زندگي و الگوهاي تغذيه اي با عزت نفس و شلامت روان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوشطه شهر تهران 1396 :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس پژوهش در علوم تربيتي، روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سلامت روانی و عزت نفس پدیده های روان شناختی هستند که از دیرباز مورد توجه روان شناسان و پزشکان و عالمان دینی بوده و متاثر از مجموعه ای از عوامل اجتماعی و شناختی است. هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه بین متغیرهای سبک زندگی و الگوهای تغذیه ای با عزت نفس و سلامت روان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال 1396 بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی که با روش نمونه گیری چند مرحله ای، با همکاری 140 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان شهر تهران که در سال تحصیلی 96 – 95 شاغل به تحصیل بودند انجام شد از پرسش نامه ها یک سبک زندگی میلر و اسمیت ، مقیاس عزت نفس روزنبرگ، پرسش نامه بسامد خوراک و مقیاس سلامت عمومی گلدنبرگ (GHQ) استفاده شد پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که با روش های آمار تحلیلی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و ازمون z فیشر تحلیل داده ها انجام شده است. یافته ها: بین متغیرهای عزت نفس و الگوی تغذیه ای در سطح 0/05 به لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین عزت نفس و سبک زندگی و سلامت روان در سطح 0/01 به لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود دارد. بین سبک زندگی و سلامت روان به لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود دارد متغیرهای سبک زندگی و الگوهای تغذیه ای به لحاظ آماری می توانند متغیر عزت نفس را پیش بینی کنند. با توجه به اینکه ضریببتای سبک زندگی (0/506-) بیشتر است بنابراین سبک زندگی بیشتر از الگوهای تغذیه ای، عزت نفس را پیش بینی می کند.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل رابطه متغيرهاي سبک زندگي و الگوهاي تغذيه اي با عزت نفس و شلامت روان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوشطه شهر تهران 1396 روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

رابطه متغيرهاي سبک زندگي و الگوهاي تغذيه اي با عزت نفس و شلامت روان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوشطه شهر تهران 1396