بررسي تغييرات روغن و پروتيين دانه ارقام گلرنگ تحت شرايط کم آبي و ميکوريزا

بررسي تغييرات روغن و پروتيين دانه ارقام گلرنگ تحت شرايط کم آبي و ميکوريزا

… دانلود …

بررسي تغييرات روغن و پروتيين دانه ارقام گلرنگ تحت شرايط کم آبي و ميکوريزا دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تغييرات روغن و پروتيين دانه ارقام گلرنگ تحت شرايط کم آبي و ميکوريزا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تغييرات روغن و پروتيين دانه ارقام گلرنگ تحت شرايط کم آبي و ميکوريزا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تغييرات روغن و پروتيين دانه ارقام گلرنگ تحت شرايط کم آبي و ميکوريزا :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم کشاورزي، گياهان دارويي و طب سنتي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

جهت بررسی تغییرات روغن و پروتیین دانه ارقام گلرنگ بهاره تحت شرایط تنش خشکی و میکوریزا، آزمایشی در سال زراعی 1394 در هنرستان کشاورزی ارومیه واقع در جاده ارومیه- مهاباد انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل 3 سطح آبیاری (مطلوب80 میلیمتر تبخیر، تنش ملایم 120 میلیمتر تبخیر و تنش شدید خشکی 160 میلیمتر تبخیر) و 2 سطح میکوریزا (مصرف میکوریزا10 گرم و عدم مصرف میکوریزا) و 5 رقم گلرنگ بهاره (پدیده، گلمهر، گلدشت، صفحه و مکزیک) بوده است. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر سطوح مختلف آبیاری، میکوریزا، و رقم بر درصد روغن، پروتیین و عملکرد دانه، روغن و پروتیین معنیدار بود. مقایسه میانگین نشان داد با افزایش شدت تنش خشکی درصد روغن، عملکرد دانه، روغن و پروتیین به طور معنی داری کاهش یافت. در هر سه شرایط آبیاری، بیشترین عملکرد دانه، روغن و پروتیین از رقم پدیده بدست آمد. بیشترین مقدار درصد پروتیین از شرایط تنش ملایم خشکی و رقم گلدشت حاصل شد. تلقیح با قارچ میکوریزا در هر سه شرایط مختلف محیطی باعث بهبود درصد روغن، عملکرد دانه، روغن و پروتیین ارقام مختلف گلرنگ گردید.

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي تغييرات روغن و پروتيين دانه ارقام گلرنگ تحت شرايط کم آبي و ميکوريزا وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي تغييرات روغن و پروتيين دانه ارقام گلرنگ تحت شرايط کم آبي و ميکوريزا