ارزيابي تناسب اراضي بخشي ازدشت زنجان براي کشت گندم آبي با استفاده از راه کار امتيازات محدوديتي

ارزيابي تناسب اراضي بخشي ازدشت زنجان براي کشت گندم آبي با استفاده از راه کار امتيازات محدوديتي

… دانلود …

ارزيابي تناسب اراضي بخشي ازدشت زنجان براي کشت گندم آبي با استفاده از راه کار امتيازات محدوديتي دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي بخشي ازدشت زنجان براي کشت گندم آبي با استفاده از راه کار امتيازات محدوديتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي تناسب اراضي بخشي ازدشت زنجان براي کشت گندم آبي با استفاده از راه کار امتيازات محدوديتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي تناسب اراضي بخشي ازدشت زنجان براي کشت گندم آبي با استفاده از راه کار امتيازات محدوديتي :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات : 11

در این پژوهش به منظور ترسیم روند تغییرات مکانی تناسب اراضی بخشی از دشت زنجان برای کشت گندم آبی، از لایه های مختلف 85 نقطه مشاهداتی تا عمق یک مترخاک، نمونه برداری انجام گرفت. پس از انجام آزمایش های لازم بر روی نمونه های خاک و جمع آوری اطلاعات اقلیمی، سطوح محدودیت ویژگی هایمختلف محاسبه و بر اساس جداول موجود به امتیازات محدودیتی تبدیل شدند. مجموع امتیازات محدودیتی هر نقطه، از طریق یک معادله نمایی، بهمقادیر تابع پیوسته عضویت تناسب اراضی تبدیل شد وبا استفاده از تخمین گر کریجینگ معمولی، مقادیر این تابع در تمامی منطقه، درون یابی و سپس پهنه بندی گردید. نتایج نشان داد که ویژگی های متوسط درجه حرارت دوره رشد و درصد ذرات درشت تر از دو میلی متر خاک، به ترتیب مهم ترین ویژگی های محدودکننده اقلیمی و خاکی در منطقه هستند. تجمع اثرات ویژگی های محدود کننده تناسب اراضی موجب بالا رفتن امتیازات محدودیتی و در نتیجه تنزل کلاس تناسب اراضی برخی از نقاط مشاهداتی، به ویژه در قسمت های شمال غربی منطقه مطالعاتی شده است. مقایسه نقشه منتج از درون یابی مقادیر تابع پیوسته عضویت تناسب اراضی با نقشه نقطه ای تناسب اراضی حاکی از آن بود که روند تغییرات مکانی تناسب اراضی برای گندم آبی در نقشه نخست، تدریجی تر و مشخص تر است. در مقایسه با روش های سنتی مرسوم در مطالعات تناسب اراضی، پیوسته سازی الگوی تغییرپذیری مکانی تناسب اراضی بر اساس دید فازی به تغییرات خاک، منجر به حصول نتایجی سازگارتر با ماهیت پیوسته پدیده های محیطی می گردد.

كلید واژه: ارزیابی اراضی، توزیع مکانی، زمین آمار، نقشه های پیوسته

عنوان محصول دانلودی:ارزيابي تناسب اراضي بخشي ازدشت زنجان براي کشت گندم آبي با استفاده از راه کار امتيازات محدوديتي
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به ارزيابي تناسب اراضي بخشي ازدشت زنجان براي کشت گندم آبي با استفاده از راه کار امتيازات محدوديتي را در ادامه مطلب ببینید
ارزيابي تناسب اراضي بخشي ازدشت زنجان براي کشت گندم آبي با استفاده از راه کار امتيازات محدوديتي