تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم در شرايط کشت هيدروپونيک و مزرعه

تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم در شرايط کشت هيدروپونيک و مزرعه

… دانلود …

تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم در شرايط کشت هيدروپونيک و مزرعه دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم در شرايط کشت هيدروپونيک و مزرعه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم در شرايط کشت هيدروپونيک و مزرعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم در شرايط کشت هيدروپونيک و مزرعه :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات : 27

به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات گندم، بیست ژنوتیپ پیشرفته در شرایط کنترل شده (کشت هیدرو پونیک) و مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش مزرعه ای در ایستگاه تحقیقاتی بیرجند (امیرآباد) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط تنش شوری (شوری آب 9 و خاک 12 دسی زیمنس بر متر) و آزمایش کنترل شده در گلخانه شوری بخش تحقیقات غلات در شرایط کشت هیدروپونیک، در قالب آزمایش فاکتوریل در سه تکرار به صورت فاکتور A شامل دو سطح شوری (صفر به عنوان شاهد و 12دسی زیمنس برمتر نمک کلرید سدیم) و فاکتور B شامل بیست ژنوتیپ انجام شد. نتایج تجزیه واریانس در مزرعه نشان دادکه اثر ژنوتیپ بر صفات عملکرد دانه، تعداد روز تا سنبله رفتن و رسیدن، طول سنبله و پدانکل، تعداد و وزن دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بود. ژنوتیپ شماره 18 (1-66-22//PBW 154/3/HALT) با داشتن بیشترین مقدار عملکرد دانه وعملکرد بیولوژیک به عنوان ژنوتیپ متحمل و ژنوتیپ شماره 12 (Bow”s”/Vee”s”//1-60-3/3/Cocoraque 75/4/Inia) به عنوان ژنوتیپ حساس به شوری در شرایط مزرعه تعیین شدند. نتایج به دست آمده در شرایط کنترل شده حاکی از وجود اختلاف معنی دار بین ژنوتیپ ها و تاثیر معنی دار تنش شوری بر صفات ارتفاع بوته، طول، عرض و سطح برگ، وزن خشک ریشه و اندام های هوایی و محتوای کلروفیل بود. اثر متقابل ژنوتیپ و شوری نیز برای برخی صفات معنی دار بود. در آزمایش هیدروپونیک، ژنوتیپ های شماره 4، 5، 14، 17 و 18 با داشتن مقادیر بالایی از عملکرد بیولوژیک و محتوای کلروفیل در مقایسه با ارقام شاهد، به عنوان ژنوتیپ های برتر و متحمل و ژنوتیپ شماره 12 به عنوان ژنوتیپ حساس شناسایی شدند که با نتایج مزرعه همخوانی نسبی داشت.

كلید واژه: گندم کشت هیدروپونیک، شوری خاک، عملکرد بیولوژیک، صفات زراعی

با سلام،محصول دانلودی تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم در شرايط کشت هيدروپونيک و مزرعه آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم در شرايط کشت هيدروپونيک و مزرعه هدایت میشوید
تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم در شرايط کشت هيدروپونيک و مزرعه