بررسي تاثير ابعاد رويکردهاي سازمان بر موفقيت محصولات جديد با متغيرهاي مديريت دانش مشتري و دانش بازار (پژوهشي در شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري خليج فارس (بوشهر)

بررسي تاثير ابعاد رويکردهاي سازمان بر موفقيت محصولات جديد با متغيرهاي مديريت دانش مشتري و دانش بازار (پژوهشي در شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري خليج فارس (بوشهر)

… دانلود …

بررسي تاثير ابعاد رويکردهاي سازمان بر موفقيت محصولات جديد با متغيرهاي مديريت دانش مشتري و دانش بازار (پژوهشي در شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري خليج فارس (بوشهر) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير ابعاد رويکردهاي سازمان بر موفقيت محصولات جديد با متغيرهاي مديريت دانش مشتري و دانش بازار (پژوهشي در شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري خليج فارس (بوشهر) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير ابعاد رويکردهاي سازمان بر موفقيت محصولات جديد با متغيرهاي مديريت دانش مشتري و دانش بازار (پژوهشي در شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري خليج فارس (بوشهر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير ابعاد رويکردهاي سازمان بر موفقيت محصولات جديد با متغيرهاي مديريت دانش مشتري و دانش بازار (پژوهشي در شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري خليج فارس (بوشهر) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بازاريابي نوين

تعداد صفحات : 22

رقابت در بازار امروزی و پایداری در این میدان پرتلاطم، نیازمند جهت گیری های مناسب شرکت ها و سازمان هاست. شرکت ها، به خصوص شرکت های نوآور باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا به دست می آورند، محصولات متناسب با شرایط محیط و بازار را تولید کنند تا پایداری آنان در میدان رقابت تضمین گردد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل مدیران و کارشناسان موسسات دانش بنیان پارک های علم وفناوری خلیج فارس است. حجم نمونه پژوهش 96 نفر است که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با روایی محتوا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رویکرد بازارمحوری سازمان، بر مدیریت دانش مشتری و دانش بازار تاثیر معنادار و مثبتی دارد، همچنین، رویکرد تکنولوژی محوری سازمان، بر مدیریت دانش بازار، رویکرد کارآفرینی محوری سازمان، بر مدیریت دانش مشتری تاثیر معنادار و مثبتی دارد، همچنین، مدیریت دانش بازار بر موفقیت محصولات جدید و مدیریت دانش مشتری، بر موفقیت محصولات جدید تاثیر مثبت و معناداری دارد، اما رویکرد تکنولوژی محوری سازمان، بر مدیریت دانش مشتری و رویکرد کارآفرینی محوری سازمان بر دانش بازار تاثیر معنادار و مثبتی ندارد.

كلید واژه: بازارمحوری، تکنولوژی محوری، کارآفرینی محوری، مدیریت دانش مشتری، مدیریت دانش بازار، موفقیت محصولات جدید

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي تاثير ابعاد رويکردهاي سازمان بر موفقيت محصولات جديد با متغيرهاي مديريت دانش مشتري و دانش بازار (پژوهشي در شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري خليج فارس (بوشهر) با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي تاثير ابعاد رويکردهاي سازمان بر موفقيت محصولات جديد با متغيرهاي مديريت دانش مشتري و دانش بازار (پژوهشي در شرکت هاي دانش بنيان پارک علم و فناوري خليج فارس (بوشهر) دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.