تاثير هشت هفته تمرين هوازي و مصرف عصاره كاسني بر سطوح سرمي آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز در زنان مبتلا به كبد چرب

تاثير هشت هفته تمرين هوازي و مصرف عصاره كاسني بر سطوح سرمي آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز در زنان مبتلا به كبد چرب

… دانلود …

تاثير هشت هفته تمرين هوازي و مصرف عصاره كاسني بر سطوح سرمي آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز در زنان مبتلا به كبد چرب دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير هشت هفته تمرين هوازي و مصرف عصاره كاسني بر سطوح سرمي آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز در زنان مبتلا به كبد چرب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير هشت هفته تمرين هوازي و مصرف عصاره كاسني بر سطوح سرمي آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز در زنان مبتلا به كبد چرب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير هشت هفته تمرين هوازي و مصرف عصاره كاسني بر سطوح سرمي آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز در زنان مبتلا به كبد چرب :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات : 8

مقدمه: بیماری كبد چرب، یكی از بیماری های متابولیك در حال افزایش است. تعدیل سبك زندگی مانند تغذیه سالم و ورزش، برای بیماران مبتلا به كبد چرب توصیه شده و كاسنی به دلیل اثرات محافظتی بر كبد مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره كاسنی، بر سطوح سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در زنان مبتلا به كبد چرب انجام شد. روش كار: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در سال 1393 بر روی 30 زن مبتلا به كبد چرب در شهرستان بردسكن انجام شد. افراد به طور تصادفی به سه گروه 10 نفره تمرین + مكمل، تمرین + دارونما و مكمل تقسیم شدند. گروه های تمرین به اجرای برنامه تمرین هوازی با تواتر 3 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته پرداختند. آزمودنی ها در طی این دوره روزانه 200 میلی لیتر عصاره گیاه كاسنی (2.5-100ml-1) یا دارونما دریافت كردند. در ابتدای دوره و 48 ساعت پس از دوره پژوهش نمونه های خون جهت اندازه گیری آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های تحلیل واریانس و تی همبسته و LSD انجام شد. میزان p كمتر یا مساوی 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: بین هر سه گروه تفاوت معناداری در كاهش سطوح سرمیALT و AST وجود داشت (p=0.0001) و این كاهش در گروه تمرین + مكمل در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر بود (p£0.05)نتیجه گیری: مصرف همزمان مكمل كاسنی به همراه تمرین هوازی می تواند باعث كاهش بیشتر آنزیم هایALT و AST در زنان مبتلا به كبد چرب شود.

كلید واژه: تمرین هوازی، كاسنی، كبد چرب، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز

اینک شما با جستجوی عبارت تاثير هشت هفته تمرين هوازي و مصرف عصاره كاسني بر سطوح سرمي آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز در زنان مبتلا به كبد چرب وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
تاثير هشت هفته تمرين هوازي و مصرف عصاره كاسني بر سطوح سرمي آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز در زنان مبتلا به كبد چرب