بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي با تبيين نقش رضايت الکترونيکي، ارزش ادراک شده و تبليغات توصيه اي الکترونيکي؛ مطالعه موردي: خرده فروشي هاي الکترونيکي شهر تهران

بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي با تبيين نقش رضايت الکترونيکي، ارزش ادراک شده و تبليغات توصيه اي الکترونيکي؛ مطالعه موردي: خرده فروشي هاي الکترونيکي شهر تهران

… دانلود …

بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي با تبيين نقش رضايت الکترونيکي، ارزش ادراک شده و تبليغات توصيه اي الکترونيکي؛ مطالعه موردي: خرده فروشي هاي الکترونيکي شهر تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي با تبيين نقش رضايت الکترونيکي، ارزش ادراک شده و تبليغات توصيه اي الکترونيکي؛ مطالعه موردي: خرده فروشي هاي الکترونيکي شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي با تبيين نقش رضايت الکترونيکي، ارزش ادراک شده و تبليغات توصيه اي الکترونيکي؛ مطالعه موردي: خرده فروشي هاي الکترونيکي شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي با تبيين نقش رضايت الکترونيکي، ارزش ادراک شده و تبليغات توصيه اي الکترونيکي؛ مطالعه موردي: خرده فروشي هاي الکترونيکي شهر تهران :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بازاريابي نوين

تعداد صفحات : 16

سازمان ها با شناخت اهمیت حفظ مشتریان، در جست و جوی راهکارهایی برای حفظ آنان هستند. مشتریان زمانی به سازمان وفادار خواهند بود که سازمان انتظارات آنان را بشناسد و برای برآوردن نیازهای آنان عمل کند. مفهوم کیفیت خدمات، ضرورت توجه به نیازها و خواسته های مشتریان را مدنظر دارد تا به وفادارسازی مشتریان بینجامد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیک و وفاداری الکترونیک با توجه به نقش میانجی «رضایت الکترونیک»، «ارزش ادراک شده» و «تبلیغات توصیه ای الکترونیکی» است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان فروشگاه های اینترنتی شهر تهران است. پژوهش از نوع توصیفی است و برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه و برای سنجش روایی پرسشنامه استفاده از میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شده است. بعد از مرور کامل مبانی نظری و انتخاب اعضای نمونه آماری به روش نمونه گیری دردسترس، برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده شده است که بنابر نامعلوم بودن جامعه تعداد 384 پرسشنامه تهیه و توزیع شد و سپس اطلاعات جمع آوری شدند و بااستفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار pls سنجش شدند. نتایج نشان می دهد که کیفیت خدمات الکترونیکی به طورمستقیم و غیرمستقیم بر وفاداری مشتریان تاثیرگذار است و تاثیر غیرمستقیم آن (0.633) بیشتر از تاثیر مستقیم (0.269) است؛ افزون براین، رضایت الکترونیکی مهمترین عامل در ایجاد وفاداری در بین مشتریان شناخته شده است.

كلید واژه: کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک شده، تبلیغات توصیه ای الکترونیکی، وفاداری الکترونیکی

با سلام،محصول دانلودی بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي با تبيين نقش رضايت الکترونيکي، ارزش ادراک شده و تبليغات توصيه اي الکترونيکي؛ مطالعه موردي: خرده فروشي هاي الکترونيکي شهر تهران آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي با تبيين نقش رضايت الکترونيکي، ارزش ادراک شده و تبليغات توصيه اي الکترونيکي؛ مطالعه موردي: خرده فروشي هاي الکترونيکي شهر تهران و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر وفاداري الکترونيکي با تبيين نقش رضايت الکترونيکي، ارزش ادراک شده و تبليغات توصيه اي الکترونيکي؛ مطالعه موردي: خرده فروشي هاي الکترونيکي شهر تهران