نقش کيفيت و رضايت از زندگي در سلامت رواني دانشجويان

نقش کيفيت و رضايت از زندگي در سلامت رواني دانشجويان

… دانلود …

نقش کيفيت و رضايت از زندگي در سلامت رواني دانشجويان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش کيفيت و رضايت از زندگي در سلامت رواني دانشجويان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش کيفيت و رضايت از زندگي در سلامت رواني دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش کيفيت و رضايت از زندگي در سلامت رواني دانشجويان :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي سلامت روان و تندرستي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش کيفيت و رضايت از زندگي در سلامت رواني دانشجويان انجام شد، طرح پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری را، کلیه دانشجویان دختر دانشگاه تبریز که در سال 1392-93 مشغول به تحصیل بودند تشکیل داد، از بین این دانشجویان تعداد 300 نفر، با روش نمونهگیری داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند و به کمک پرسشنامه سلامت روان 28 سوالی و مقیاس کیفیت زندگی وابسته به سلامت ویر وشربورنه Wire & Sherbourne مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند، یافته-های حاصل از پژوهش نشان داد که بین رضایت از زندگی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد .(P<0/05) همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که رضایت از زندگی، 0.020 از واریانس سلامت روانی را تبیین می کند، به طور کلی نتایج نشان داد که رضایت از زندگی رابطه معناداری با سلامت روانی دارد و میتوان بیان داشت که عامل کیفیت زندگی در سلامت روانی افراد نقش ایفا میکند.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی نقش کيفيت و رضايت از زندگي در سلامت رواني دانشجويان روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

نقش کيفيت و رضايت از زندگي در سلامت رواني دانشجويان