مقاله بررسي رابطه ميزان اعتقاد به مباني ديني و هوش عاطفي کارکنان در دانشگاه يزد

مقاله بررسي رابطه ميزان اعتقاد به مباني ديني و هوش عاطفي کارکنان در دانشگاه يزد

… دانلود …

مقاله بررسي رابطه ميزان اعتقاد به مباني ديني و هوش عاطفي کارکنان در دانشگاه يزد دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه ميزان اعتقاد به مباني ديني و هوش عاطفي کارکنان در دانشگاه يزد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه ميزان اعتقاد به مباني ديني و هوش عاطفي کارکنان در دانشگاه يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه ميزان اعتقاد به مباني ديني و هوش عاطفي کارکنان در دانشگاه يزد :

سال انتشار : 1389

تعداد صفحات : 22

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین میزان اعتقاد دینی و هوش عاطفی کارکنان دانشگاه یزد می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه یزد می‌باشد. با استفاده از معادله حجم نمونه، تعداد 112 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه عمل به باورهای دینی و پرسشنامه بار- اون استفاده شد. روایی پرسشنامه، براساس نتایج حاصل از کاربرد سایر پژوهشگران حاصل شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از آلفای کرانباخ استفاده شده است. پایایی پرسشنامه (1) برابر 92% و پرسشنامه (2) 93% به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده بر اساس شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و…) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی) بهره‌گیری گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین اعتقاد به مبانی دینی و بهبود وضعیت روانی کارکنان رابطه‌ای مثبت، مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود، به منظور بهبود سطح‌ هوش‌ عاطفی در بین کارکنان روی ارتقای سطح اعتقادات دینی آنان سرمایه‌گذاری بیشتری شود.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي رابطه ميزان اعتقاد به مباني ديني و هوش عاطفي کارکنان در دانشگاه يزد آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي رابطه ميزان اعتقاد به مباني ديني و هوش عاطفي کارکنان در دانشگاه يزد و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله بررسي رابطه ميزان اعتقاد به مباني ديني و هوش عاطفي کارکنان در دانشگاه يزد