مقاله بررسي شيوع ديابت نوع 2 وارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي درجمعيت شهري مشهد بين سال هاي 1390-1393

مقاله بررسي شيوع ديابت نوع 2 وارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي درجمعيت شهري مشهد بين سال هاي 1390-1393

… دانلود …

مقاله بررسي شيوع ديابت نوع 2 وارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي درجمعيت شهري مشهد بين سال هاي 1390-1393 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي شيوع ديابت نوع 2 وارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي درجمعيت شهري مشهد بين سال هاي 1390-1393 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي شيوع ديابت نوع 2 وارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي درجمعيت شهري مشهد بين سال هاي 1390-1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي شيوع ديابت نوع 2 وارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي درجمعيت شهري مشهد بين سال هاي 1390-1393 :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 13

مقدمه: چاقی به عنوان مهمترین عامل خطرساز ابتلا به دیابت نوع دو شناخته شده است . هدف از این مطالعه تعیین شیوع دیابت نوع 2 و ارتباط شاخص های تن سنجی با آن در جمعیت شهری مشهد بین سال های 1390-1393 بوده است .
روش کار: در یک مطالعه مقطعی 2604 نفر از افراد بالای 30 سال شهر مشهد به روش نمونه گیری خوشه ای وارد مطالعه و از نظر ابتلا به دیابت نوع 2 و شاخص های تن سنجی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها در نرم افزارآماری SPSS V.18 و با آمار توصیفی و آزمون های من ویتنی،کای دو و رگرسیون لجستیک درسطح معنی داری کمتر از 5 درصد تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی افراد تحت مطالعه 23/10±74/43 سال بود و شامل 996 (2/38%)مرد و 1608(8/61)% زن بودند.شیوع دیابت در کل جمعیت %7/19 (514 نفر) بود. نسبت شانس دیابت در افراد کمتر از 45 سال 41/2 برابر افراد مساوی ویا بیشتر از 45 سال می باشد(001/0 p<) و نسبت شانس در مردان 26/1برابر زنان ( 025/0 =p ) می باشدکه هر دو نسبت از نظر آماری معنی دار می باشند.میانگین متغیرهای سن، دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن در دو گروه افراد دیابتیک و غیر دیابتیک اختلاف معنی دار آماری داشتند.(001/0 p<)
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای دیابت نوع 2 در این مطالعه و ارتباط اندازه های دور کمر و نسبت دور کمر به دور باسن با آن پیشنهاد می گردد نسبت به غربالگری دیابت نوع 2 در افراد با شاخص های تن سنجی افزایش یافته سریعتر اقدام گردد.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله بررسي شيوع ديابت نوع 2 وارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي درجمعيت شهري مشهد بين سال هاي 1390-1393 روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله بررسي شيوع ديابت نوع 2 وارتباط آن با شاخص هاي تن سنجي درجمعيت شهري مشهد بين سال هاي 1390-1393