مقاله بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن

مقاله بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن

… دانلود …

مقاله بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن :

سال انتشار : 1389

تعداد صفحات : 29

چکیدهفرزندآوری یکی از مهمترین مؤلفه های علم جمعیت و از جمله موضوعاتی است که درحوزه مسائل اجتماعی، توجه زیادیرا به خویش معطوف داشته است. به دلیل اهمیت تحولات جمعیتی ایران در چهار دهه اخیر و تأثیر پذیری فرزندآوری ازعوامل اقتصادی، اجتماعی و.. ، پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از تئوریهای مبادله، وبر، استرلین، فازیو، دورکیم و… بهبررسی جامعه شناختی ارتباط بین گرایش دینی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی و منافع اقتصادی با گرایش بهفرزندآوری پرداخته و سهم و تاثیر هر کدام از متغیرهای یاد شده را بر میزان گرایش به فرزندآوری مشخص نماید.بهره گرفته شده است. « پرسشنامه ساخت یافته » روش تحقیق، روش پیمایشی است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزارجامعه آماری بررسی حاضر، شامل جوانان متاهل شهر تبریز بوده که بر اساس فرمول کوکران، 386 نفر به روش نمونه گیریتصادفی مطبق انتخاب گردیده است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی رگرسیونی،بوده است. LISREL ، و برای تجزیه و تحلیل های ساختاری چند متغیره SPSSدر مجموع نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای مورد استفاده در پژوهش توانسته اند، 22 درصد تغییرات متغیر وابستهرا تبیین نمایند. نکته قابل توجه این است که مشارکت اجتماعی تاثیر کاهنده ولی متغیر گرایش مذهبی تاثیر فزاینده ای بر میزانگرایش جوانان به فرزندآوری داشته است.

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن هدایت میشوید
مقاله بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن