مقاله بررسي ويژگي‌هاي بيوشيميايي و سم شناسي آنزيم استيل کولين استراز در کنه‌هاي دو لکه‌اي مقاوم و حساس به کلرپايريفوس

مقاله بررسي ويژگي‌هاي بيوشيميايي و سم شناسي آنزيم استيل کولين استراز در کنه‌هاي دو لکه‌اي مقاوم و حساس به کلرپايريفوس

… دانلود …

مقاله بررسي ويژگي‌هاي بيوشيميايي و سم شناسي آنزيم استيل کولين استراز در کنه‌هاي دو لکه‌اي مقاوم و حساس به کلرپايريفوس دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ويژگي‌هاي بيوشيميايي و سم شناسي آنزيم استيل کولين استراز در کنه‌هاي دو لکه‌اي مقاوم و حساس به کلرپايريفوس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ويژگي‌هاي بيوشيميايي و سم شناسي آنزيم استيل کولين استراز در کنه‌هاي دو لکه‌اي مقاوم و حساس به کلرپايريفوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ويژگي‌هاي بيوشيميايي و سم شناسي آنزيم استيل کولين استراز در کنه‌هاي دو لکه‌اي مقاوم و حساس به کلرپايريفوس :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

غیرحساس شدن آنزیم استیل کولین استراز به ترکیبات فسفره آلی در کنه دو لکه ای T. urticae، نقش اساسی در مقاومت به این ترکیبات دارد. در این مطالعه، ویژگی¬های بیوشیمیایی و سم شناسی این آنزیم در کنه¬های مقاوم و حساس به کلرپایریفوس مورد بررسی قرار گرفت. کنه های مورد مطالعه از اصفهان (ISR)، یزد (Yz) و رشت (GUS2) جمع¬آوری و براساس ژن کد¬¬کننده آنزیم سیتوکروم اکسیداز Ι (COI) میتوکندریایی شناسایی شدند. آزمونهای زیست سنجی نشان داده بود که نسبت مقاومت به کلرپایریفوس در جمعیت های ISR وYz در مقایسه با جمعیت GUS2 به ترتیب 9/176 و 78/9 می¬باشد. تعیین فعالیت ویژه AChE با استفاده از سوبستراهای مخثلف نشان داد که جمعیت مقاوم دارای بیشترین و جمعیت حساس دارای کمترین فعالیت ویژه آنزیمی است، همچنین تغییر در تحرک الکتروفورزی استیل کولین استراز ISR و شدت بیشتر باند مربوطه در حضور کلرپایریفوس اکسان در این جمعیت، وجود تغییر در این آنزیم را تأیید کرد. در ادامه، اثر بازدارندگی 11 آفت کش فسفره آلی و کاربامات به منظور تأیید نقش این آنزیم در مقاومت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که IC50 مهارکننده ها در AChE جمعیت مقاوم و نیمه مقاوم به ترتیب از جمعیت حساس بالاتر می باشد. در نتیجه نتایج نشان می¬دهد که تغییراتی در مکان هدف این آنزیم و یا در اطراف آن ایجاد شده که موجب تحرک الکتروفورزی متفاوت، تمایل کمتر آنزیم به سوبسترا و به تبع آن حساسیت کمتر به آفت کش های فوق که به صورت رقابتی با سوبسترا عمل می کنند، شده است.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله بررسي ويژگي‌هاي بيوشيميايي و سم شناسي آنزيم استيل کولين استراز در کنه‌هاي دو لکه‌اي مقاوم و حساس به کلرپايريفوس با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله بررسي ويژگي‌هاي بيوشيميايي و سم شناسي آنزيم استيل کولين استراز در کنه‌هاي دو لکه‌اي مقاوم و حساس به کلرپايريفوس دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.