مقاله اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش‌هاي ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجويان دختر

مقاله اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش‌هاي ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجويان دختر

… دانلود …

مقاله اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش‌هاي ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجويان دختر دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش‌هاي ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجويان دختر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش‌هاي ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجويان دختر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش‌هاي ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجويان دختر :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 24

هدف پژوهش حاضرتعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرش ناکارامد نسبت به انتخاب همسر در دانشجویان دختر دانشگاه رازی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان دخترمجرد در تمامی مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) که در سال تحصیلی 95- 94 مشغول به تحصیل بودند . نمونه آماری 30 نفر از دانشجویان دختر بودند که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. دانشجویان گروه آزمایش 8 جلسه طرحواره درمانی دریافت کردند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه نگرش نسبت به انتخاب همسر کاب، لارسون و واتسون (1992) بود. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دو گروه از نظر نگرش ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر و مؤلفه‌های آن (عشق باوری، تجربه محوری، ایده‌آل نگری، متضاد جویی، آسان بینی، خوش باوری) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت طرحواره درمانی رویکردی مؤثر بر کاهش نگرش ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر دانشجویان دختر است.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش‌هاي ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجويان دختر با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش‌هاي ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجويان دختر دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.