مقاله بررسي اثرات تلفيقي سرکه‌ي چوب و تي‌کمپوست بر بيماري‌هاي پوسيدگي ريشه و زوال بوته و پوسيدگي ذغالي ريشه خربزه

مقاله بررسي اثرات تلفيقي سرکه‌ي چوب و تي‌کمپوست بر بيماري‌هاي پوسيدگي ريشه و زوال بوته و پوسيدگي ذغالي ريشه خربزه

… دانلود …

مقاله بررسي اثرات تلفيقي سرکه‌ي چوب و تي‌کمپوست بر بيماري‌هاي پوسيدگي ريشه و زوال بوته و پوسيدگي ذغالي ريشه خربزه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثرات تلفيقي سرکه‌ي چوب و تي‌کمپوست بر بيماري‌هاي پوسيدگي ريشه و زوال بوته و پوسيدگي ذغالي ريشه خربزه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثرات تلفيقي سرکه‌ي چوب و تي‌کمپوست بر بيماري‌هاي پوسيدگي ريشه و زوال بوته و پوسيدگي ذغالي ريشه خربزه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثرات تلفيقي سرکه‌ي چوب و تي‌کمپوست بر بيماري‌هاي پوسيدگي ريشه و زوال بوته و پوسيدگي ذغالي ريشه خربزه :

سال انتشار : 1392

تعداد صفحات : 14

پوسیدگی ریشه و زوال بوته‌با عامل Monosporascus cannonballus و پوسیدگی ذغالی ریشه بر اثر Macrophomina phaseolina از بیماری‌های مهم خربزه در اکثر مناطق کشت آن در ایران می‌باشد. در این پژوهش، اثرات ضد قارچی سرکه‌ی چوب بر رشد این قارچ‌ها در شرایط آزمایشگاه به همراه تأثیر توأم سرکه‌ی چوب و تی‌کمپوست، درکنترل M. cannonballus در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی متابولیت‌های سرکه‌ی چوب با اضافه نمودن قرص‌های قارچی فعال و جوان به تشتک‌های حاوی محیط کشت PDA با غلظت‌های 025/0، 05/0، 125/0، 25/0، 37/0، 5/0، 75/0 و 0 درصد حجمی سرکه‌ی چوب انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبات سرکه‌ی چوب باعث کاهش معنی‌دار رشد میسیلیومی M. cannonballusو M. phaseolina در سطح %5 شدند. در گلخانه بذور خربزه در خاک گلدان‌های حاوی %15 حجمی تی‌کمپوست و آلوده به M. cannonballusکشت گردید. سه غلظت ‌از سرکه‌ی‌‌چوب (125/0، 25/0 و 5/0) که بیشترین کارایی را در بررسی‌های آزمایشگاهی داشتند، به خاک گلدان‌ها اضافه شدند. ارزیابی تیمارها نشان داد که هر سه غلظت سرکه‌ی ‌چوب باعث کاهش معنی‌دار شدت بیماری نسبت به شاهد شدند. همچنین تلفیق سرکه‌ی چوب و ‌تی‌کمپوست، سبب کاهش شدت بیماری به میزان 94 درصد و افزایش وزن ریشه و تاج گیاه به میزان 8 و 25 درصد در مقایسه با شاهد گردید (05/0=α).

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله بررسي اثرات تلفيقي سرکه‌ي چوب و تي‌کمپوست بر بيماري‌هاي پوسيدگي ريشه و زوال بوته و پوسيدگي ذغالي ريشه خربزه با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله بررسي اثرات تلفيقي سرکه‌ي چوب و تي‌کمپوست بر بيماري‌هاي پوسيدگي ريشه و زوال بوته و پوسيدگي ذغالي ريشه خربزه دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.