مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي يونجه زراعي ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزيه تشخيص کانونيکي

مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي يونجه زراعي ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزيه تشخيص کانونيکي

… دانلود …

مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي يونجه زراعي ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزيه تشخيص کانونيکي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي يونجه زراعي ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزيه تشخيص کانونيکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي يونجه زراعي ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزيه تشخيص کانونيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي يونجه زراعي ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزيه تشخيص کانونيکي :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 9

این مطالعه برای ارزیابی و تشخیص منابع تنوع ژنت کیی و فنوتیپی در هشت جمعیت مختلف یونجه زراعی طرح ریزی شد. سیزده صفت مورفولوژیکو زراعی روی این جمعیتها اندازه گیری شد. این صفات شامل ارتفاع بوته، محتوای کلروفیل برگ، وزن تر کل، وزن خشک کل، وزن تر برگ، وزنخشک برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، تعداد برگ، تعداد ساقه، نسبت تعداد برگ به تعداد ساقه، نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقهو نسبت وزن خشک کل به وزن تر کل بود. مجموعه اعداد حاصل به وسیله تجزیه تشخیص کانون کیی و روش کلاستر بندی تجزیه شدند. در اینمطالعه، دو متغیر کانون کیی معنی دار بودند و متغیر کانون کیی که شامل وزن خشک برگ، وزن خشک کل، وزن تر کل، وزن تر برگ و وزن تر ساقه بود،بیشترین نقش را در تف یکک جمعیت ها داشت. متغیرهای کانون کیی برای گروه بندی جمعیت ها به سه گروه اصلی مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیهتشخیص کانون کیی در شناسایی تنوع ژنت کیی و صفاتی که بهترین توصیف را از تنوع بین جمعیت ها داشتند، مفید واقع شد. صفات مؤثر شناساییشده در تنوع بین جمعیت ها شامل وزن خشک برگ، وزن خشک کل، وزن تر کل، وزن تر برگ و وزن تر ساقه و همچنین ارتفاع بوته می باشند.تشخیص تنوع این صفات بین جمعیت های یونجه زراعی به اصلاحگر این اجازه را می دهد تا بر صفات مشخصی که موجب تنوع شده است، تمرکزکند. همچنین تجزیه کلاستر نیز جمعیت ها را به گروه های مشابه تف یکک نمود.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي يونجه زراعي ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزيه تشخيص کانونيکي روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي يونجه زراعي ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزيه تشخيص کانونيکي