مقاله بررسي ارتباط عملکرد خانواده با سازگاري فردي معلولين ضايعه نخاعي تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان اليگودرز

مقاله بررسي ارتباط عملکرد خانواده با سازگاري فردي معلولين ضايعه نخاعي تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان اليگودرز

… دانلود …

مقاله بررسي ارتباط عملکرد خانواده با سازگاري فردي معلولين ضايعه نخاعي تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان اليگودرز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ارتباط عملکرد خانواده با سازگاري فردي معلولين ضايعه نخاعي تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان اليگودرز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ارتباط عملکرد خانواده با سازگاري فردي معلولين ضايعه نخاعي تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان اليگودرز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط عملکرد خانواده با سازگاري فردي معلولين ضايعه نخاعي تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان اليگودرز :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

هدف: ضایعه نخاعی منجر به ایجاد تغییرات کلی در ساختار خانواده و مشکلات سازگاری برای فرد معلول می‌شود. اعضای خانواده که از این افراد مراقبت می‌کنند و تعامل نزدیکی با آنها دارند با تأثیرپذیری از این مسئله، دچار مشکلات جدیدی شده و فشارهای روانی زیادی را متحمل می‌شوند. این پژوهش با هدف مقاله بررسي ارتباط عملکرد خانواده با سازگاري فردي معلولين ضايعه نخاعي تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان اليگودرز انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی از نوع مطالعات همبستگی است. نمونه این پژوهش را 50 نفر از معلولین ضایعه نخاعی و مراقب اصلی آنها در خانواده تشکیل داد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، عبارت بودند از پرسشنامه عملکرد خانواده و پرسشنامه سازگاری فردی کالیفرنیا. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های آماری نشان داد که بین متغیرهای حل مشکل (0/455=Pearson)، ایفای نقش(0/327=Pearson)، آمیزش عاطفی (0/465=Pearson)، کنترل رفتار(0/312=Pearson)، کارکرد عمومی (0/330=Pearson) عملکرد خانواده و سازگاری فردی معلولین رابطه معناداری وجود دارد (0/01>p). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشانگر آن است که عملکرد خانواده می‌تواند بر سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی تأثیر بگذارد. بنابراین با تمسک به روشهایی که طی آن عملکرد خانواده بهبود یابد، می‌توان سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی را بهبود بخشیده و به تبع آن سلامت معلولین و کل خانواده آنها را ارتقا داد.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله بررسي ارتباط عملکرد خانواده با سازگاري فردي معلولين ضايعه نخاعي تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان اليگودرز روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله بررسي ارتباط عملکرد خانواده با سازگاري فردي معلولين ضايعه نخاعي تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان اليگودرز