مقاله بررسي تأثير الگوريتم¬هاي طبقه¬بندي تصاوير ماهواره¬اي بر شماره منحني رواناب و دبي حداکثر سيلاب به کمک GIS و RS مصطفي يعقوب¬زاده دکتر ابوالفضل اکبرپور کارشناس ارشد سازه¬هاي آبي دانشگاه شهيد باهنر کرمان استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بيرجند

مقاله بررسي تأثير الگوريتم¬هاي طبقه¬بندي تصاوير ماهواره¬اي بر شماره  منحني رواناب و دبي حداکثر سيلاب به کمک GIS و RS

                مصطفي يعقوب¬زاده                       دکتر ابوالفضل اکبرپور
      کارشناس ارشد سازه¬هاي آبي دانشگاه شهيد باهنر کرمان          استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بيرجند

… دانلود …

مقاله بررسي تأثير الگوريتم¬هاي طبقه¬بندي تصاوير ماهواره¬اي بر شماره منحني رواناب و دبي حداکثر سيلاب به کمک GIS و RS

مصطفي يعقوب¬زاده دکتر ابوالفضل اکبرپور
کارشناس ارشد سازه¬هاي آبي دانشگاه شهيد باهنر کرمان استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بيرجند دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تأثير الگوريتم¬هاي طبقه¬بندي تصاوير ماهواره¬اي بر شماره منحني رواناب و دبي حداکثر سيلاب به کمک GIS و RS

مصطفي يعقوب¬زاده دکتر ابوالفضل اکبرپور
کارشناس ارشد سازه¬هاي آبي دانشگاه شهيد باهنر کرمان استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بيرجند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تأثير الگوريتم¬هاي طبقه¬بندي تصاوير ماهواره¬اي بر شماره منحني رواناب و دبي حداکثر سيلاب به کمک GIS و RS

مصطفي يعقوب¬زاده دکتر ابوالفضل اکبرپور
کارشناس ارشد سازه¬هاي آبي دانشگاه شهيد باهنر کرمان استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بيرجند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تأثير الگوريتم¬هاي طبقه¬بندي تصاوير ماهواره¬اي بر شماره منحني رواناب و دبي حداکثر سيلاب به کمک GIS و RS

مصطفي يعقوب¬زاده دکتر ابوالفضل اکبرپور
کارشناس ارشد سازه¬هاي آبي دانشگاه شهيد باهنر کرمان استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بيرجند :

سال انتشار : 1390

تعداد صفحات : 24

کاربری اراضی یک خصوصیت مهم در فرآیند رواناب می­باشد که بر روی نفوذ، فرسایش و تبخیر و تعرق اثر می­گذارد. در این مطالعه، تأثیر الگوریتم­های طبقه­بندی تصاویر ماهواره­ای بر نقشه­های کاربری اراضی و شماره منحنی رواناب و همچنین دبی سیلاب به­کمک GIS وRS بررسی شده است. این تحقیق بر روی حوضه­ی آبریز منصورآباد بیرجند و به کمک تصاویر ماهواره لندست 7 (ETM+) انجام گردیده است. نقشه­ی کاربری اراضی به­ ­کمک الگوریتم­های حداکثر احتمال، حداقل فاصله و فاصله­ی ماهالانوبیس با استفاده از تصاویر ماهواره­ای تعیین شد. سپس نقشه­ی پوشش گیاهی به کمک شاخص NDVI و نقشه­ی گروه هیدرولوژی خاک با استفاده از نقشه­های خاک، زمین­شناسی و توپوگرافی تهیه گردید. با تلفیق نقشه­های کاربری اراضی، پوشش گیاهی و گروه هیدرولوژی خاک در GIS و به کمک جدول SCS، نقشه شماره منحنی رواناب برای هر یک از الگوریتم­ها تعیین شد. همچنین برای ارزیابی صحت شماره­ی منحنی به ­دست آمده از هر یک از الگوریتم­ها، دبی حداکثر سیلاب به­کمک مدل HEC-HMS محاسبه و با مقدار اندازه­گیری شده، مقایسه گردید. نتایج نشان داد که الگوریتم­های حداکثر احتمال و فاصله ماهالانوبیس به ترتیب با ضریب کاپای طبقه­بندی 7/0و 65/0 و صحت دبی 80% و 72% با نتایج اندازه­گیری شده، بهترین روش­ها برای طبقه­بندی تصاویر ماهواره­ای هستند. این تحقیق همچنین مشخص کرد که تغییر الگوریتم طبقه­بندی، اثر بسیار زیادی بر روی شماره منحنی و دبی سیلاب می­گذارد.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله بررسي تأثير الگوريتم¬هاي طبقه¬بندي تصاوير ماهواره¬اي بر شماره منحني رواناب و دبي حداکثر سيلاب به کمک GIS و RS

مصطفي يعقوب¬زاده دکتر ابوالفضل اکبرپور
کارشناس ارشد سازه¬هاي آبي دانشگاه شهيد باهنر کرمان استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بيرجند وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله بررسي تأثير الگوريتم¬هاي طبقه¬بندي تصاوير ماهواره¬اي بر شماره منحني رواناب و دبي حداکثر سيلاب به کمک GIS و RS

مصطفي يعقوب¬زاده دکتر ابوالفضل اکبرپور
کارشناس ارشد سازه¬هاي آبي دانشگاه شهيد باهنر کرمان استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بيرجند